zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Historia działalności OSP w Woli Rafałowskiej
Ewakuacja szkoły - ćwiczenia
80-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej
Nowości w bibliotece
Historia działalności OSP w Woli Rafałowskiej

Historia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej wiąże się z datą 31 października 1932 roku. W tym dniu grupa miejscowych działaczy ludowych wśród których byli między innymi: Józef Nizioł, Roman Piłat, Wojciech Szydełko, Stanisław Szydełko i Ludwik Szydełko oraz Ludwik Czarnota i Jan Szydełko postanowiło powołać na terenie miejscowości Woli Rafałowska ochotniczą straż pożarną. Podjętą inicjatywę czynnie poparło 47 mieszkańców wsi, którzy spontanicznie wstąpili w szeregi nowo tworzonej strażackiej, organizacji społecznej. Pierwszym Prezesem OSP zostaje Józef Nizioł, funkcję Naczelnika obejmuje Roman Piłat. Od momentu powstania miejscowa straż pożarna systematycznie dążyła do rozwoju bazy sprzętowej, starała się o pozyskanie jak najlepszych warunków lokalowych OSP i umacniania bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz prowadziła aktywną działalność kulturalną i społeczną na terenie wsi. Zebrania członków OSP odbywały się w sali Polskiego Domu Ludowego bo taką nazwę nosił wówczas obecny Dom Ludowy. Przy OSP od 1934 roku do początku l963 roku działał aktywnie amatorski zespół teatralny, który w tym okresie wielokrotnie wystawiał znane utwory sceniczne. W szeregach jednostki znajdowała się drużyna żeńska, która wspomagała swych kolegów w działalności kulturalnej. Dużym wyzwaniem dla strażaków z Woli Rafałowskiej była w latach 1956-1960 budowa budynku Domu Strażaka. Obiekt ten został wybudowany i częściowo sfinansowany przez miejscowych strażaków przy wsparciu mieszkańców wsi. Pomocy finansowej przy budowie udzieliły nam także powiatowe władze pożarnictwa w Rzeszowie. Strażacy po ukończeniu budynku remizy aktywnie angażują się w prowadzone na terenie wsi społeczne inwestycje. Pomieszczenia budynku Domu Strażaka zostają udostępnione miejscowej szkole podstawowej na prowadzenie zajęć lekcyjnych do czasu wybudowania nowego budynku szkoły.

W minionym okresie strukturami OSP w Woli Rafałowskiej kierowali następujący druhowie: dh Józef Nizioł, dh Piotr Czarnota, dh Walenty Smyczek, dh Kazimierz Bartoszek, dh Jan Czarnota, dh Zdzisław Grad, Jan Rejwer, Mieczysław Wojtowicz, Stefan Witowski, Ryszard Czarnota oraz od 2004 r. do chwili obecnej dh Jan Kucaj. W 1985 roku OSP w Woli Rafałowskiej otrzymuje sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo a Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Łańcucie przekazała z tej okazji dla OSP nowy samochód Żuk GLM z wyposażeniem.

Następuje rozbudowa Domu Strażaka, zostają wykonane 2 nowe pomieszczenia garażowe. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to rozwój organizacyjny OSP. Jednostka rozrasta się liczebnie do 80 członków, powstają dwie drużyny młodzieżowe MDP chłopców i jedna drużyna MDP dziewcząt. W 1996 roku OSP otrzymuje z Urzędu Gminy w Chmielniku podwozie samochodu terenowego Ural, które zostaje przystosowane do celów gaśniczych.

W roku 1997 nasi druhowie wzięli czynny udział w akcji ratowniczej na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego w okolicy Mielca, gdzie przez kilkadziesiąt godzin z pełnym poświęceniem prowadzą działania ratownicze w rejonie wsi Borowa i Gliny Małe oraz umacniają wały przeciwpowodziowe na Wiśle. Kilka lat później ponownie klęska powodzi nawiedza nasze województwo. Kolejny raz miejscowi druhowie śpieszą z pomocą. Ludność z zalanych terenów, która ucierpiała w wyniku powodzi otrzymała także pomoc materialną ze strony OSP. Druhowie spontanicznie przeprowadzili zbiórkę posiadanych własnych produktów rolnych, żywności i wspólnie z pozostałymi OSP z terenu gminy dostarczyli poszkodowanym ponad 6 ton produktów i artykułów rolnych. Ostatnia powódź, która nawiedziła Podkarpacie w 2010 roku także ponownie pomagali ratować dobytek i usuwali skutki powodzi na terenie wsi Sokolniki i Furmany w powiecie tarnobrzeskim, w miejscowości Sadkowa Góra i Borowa w powiecie mieleckim, a także na terenie powiatu łańcuckiego w sąsiedniej wsi Albigowa. Po zakończeniu działań ratowniczych została zorganizowana przez naszych druhów akcja pomocy materialnej w postaci płodów rolnych dla rolników zalanych wsi Trześń i Orliska Sokolnickie w gminie Gorzyce.

Ostatnie lata naszej strażackiej działalności przyniosły gruntowne doposażenie sprzętowe miejscowej jednostki OSP. Strażacy z Woli Rafałowskiej dysponują obecnie 2 samochodami ratowniczo-gaśniczymi z podstawowym wyposażeniem oraz samochodem operacyjnym. OSP posiada także zamontowany system selektywnego alarmowania. W ostatnich 2 latach OSP została doposażona w bardziej nowoczesne samochody do swej działalności. W miejsce ponad 26 letniego Żuka pozyskano kilkuletni Samochód Ford Transit S-100 oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266 GBA 2,5/16. Systematycznie kontynuowana jest wszechstronna współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną na terenie gminy. Nie zapominamy także o naszych religijnych, katolickich korzeniach. Od szeregu lat druhowie systematycznie uczestniczą i biorą czynny udział we wszelkich uroczystościach religijnych naszej parafii. Miejscowi strażacy ciągle starają się wzbogacać potencjał zarówno sprzętowy jak również osobowy jednostki OSP. Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rafałowskiej liczy 54 czynnych członków w tym 10 kobiet. Powołana w 2007 roku Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP liczy 21 strażaków-ratowników posiadających wymagane wyszkolenie pożarnicze w tym 4 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, przy OSP działają 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców. W naszych strażackich szeregach mamy także 3 seniorów ochotniczego pożarnictwa. Wśród nich jest między innymi jeden z najstarszych - wiekiem na terenie gminy Chmielnik strażak z ponad 60 letnim stażem w OSP, oraz wieloletni Prezes OSP Wola Rafałowska dh Zdzisław Grad.

Opracował Jan Kucaj


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART