zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 OŚWIATA I KULTURA
Boisko mamy!

3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013. Jego gminna inauguracja miała miejsce na nowo powstałym obiekcie sportowym w Chmielniku, czyli na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W godzinach przedpołudniowych – po uczestnictwie we Mszy św. w Kościele Parafialnym w Chmielniku – na murawie boiska zgromadzili się uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami oraz liczną grupą rodziców.

Wkrótce potem przybyli zaproszeni Goście: pani Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, pan Marek Kondziołka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ks. Proboszcz - Mariusz Cymbała, włodarze Gminy z panem Wójtem Krzysztofem Gradem i panią Sekretarz Magdaleną Wdowik-Reczek, przewodniczącym Rady Gminy panem Antonim Dzierżakiem, dyrektorzy szkół i instytucji gminnych, członkowie Rady Rodziców z panią Marią Jaworską, sołtysi wsi: Chmielnika, Borówek i Błędowej Tyczyńskiej.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz oficjalnym powitaniu, którego dokonała pani Dyrektor Bożena Gwizdała, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez wyżej wymienione osoby oraz przedstawicieli uczniów. Ksiądz Probosz dokonał poświęcenia obiektu, a Goście w czasie zabierania głosu wręczali upominki sportowe i zachęcali do rozwijani sportowych talentów oraz pasji.

Uczniowie występując w szkolnych strojach sportowych zaprezentowali program artystyczny, do którego zaprosili również Gości. Na boisku pojawił się znicz z ogniem olimpijskim niesionym w sztafecie przez uczniów poszczególnych klas. Ogień towarzyszył do końca pobytu na płycie obiektu.

Występujący zaprezentowali różne dyscypliny sportowe, które będzie można rozwijać na tym obiekcie. Symboliczne bramki strzelali również przedstawiciele Gości: pan Wójt, pan Wizytator, ksiądz Łukasz. Najbardziej medialnym okazał się jednak taniec szkolnych czirliderek Tańcząca Trójka. Dziewczynki przygotowane przez panią Anne Habaj wzbudziły podziw swoim występem, zwłaszcza tym ze wstążkami przedstawiającymi kółka olimpijskie.

Dzieci zaprezentowały też sportową rodzinę inscenizując piosenkę Sportowy rok. Na zakończenie przedstawiciele uczniów złożyli uroczystą przysięgę zapewniając, że wszelkie działania na boisku odbywać się będą w myśl zasady fair play i zgodnie ze słowami Jana Pawła II, stwierdzającymi, że „dobry sport świadczy także o duchowej sile narodu”.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do wielowiekowej tradycji krzewienia ducha sportu i niezwykłej roli jaką kultura fizyczna pełni w procesie edukacji a także życzyła bezpiecznego użytkowania boiska zarówno uczniom, jak też całym rodzinom, gdyż rozwijanie sportu powinno mieć wymiar grupowy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że bieżący rok szkolny pani minister Krystyna Szumilas zaproponowała nazwać „Rokiem Bezpiecznej Szkoły” i w tym też celu zaapelowała o „wykorzystanie możliwości, jakie dla zdrowia dziecka daje ruch fizyczny oraz wszechstronne wykorzystywanie powstałych boisk i placów zabaw do rozwijania pasji młodych Polaków”.

Zaznaczyć należy, że nowa inwestycja spełnia najwyższe standardy europejskie i powstała przy wsparciu z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który udzielił dotacji w wysokości 271 115 zł – przy całkowitym koszcie inwestycji 705 939, 13 zł.

Boisko ma charakter wielofunkcyjny, gdyż służyć może do treningów i rozgrywania meczów piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Przeznaczone jest nie tylko do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z uczniami, lecz jest ogólnodostępne dla chętnych miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Nad obiektem sprawuje opiekę pan Jan Nizioł, który dysponuje kluczem i umożliwia dostęp do płyty boiska.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu.

„Drogie dzieci życzę wam, aby nowy rok szkolny był dla was bardzo owocny. Dzięki tak nowoczesnemu obiektowi sportowemu macie szansę na. Wierzę, że poprawa infrastruktury sportowej w Chmielniku przyczyni się, do wychowania wielu wspaniałych sportowców, którzy będą w przyszłości walczyć o olimpijskie medale” – powiedziała w swym wystąpieniu Wicemarszałek Anna Kowalska.

Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART