zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 8 maja 2012 roku podjęto następujące uchwały:

SESJA XX

 1. UCHWAŁA NR XX/115/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
 2. UCHWAŁA NR XX/116/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
 3. UCHWAŁA NR XX/117/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
 4. UCHWAŁA NR XX/118/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Idziemy po sukces” do realizacji przez Gminę Chmielnik - Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku.
 5. UCHWAŁA NR XX/119/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXXIV/260/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku.
 6. UCHWAŁA NR XX/120/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 maja 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratowce.
 7. UCHWAŁA NR XX/121/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/95/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 09.03.2012 r.
 8. UCHWAŁA NR XX/122/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie wystąpienia Gminy Chmielnik ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

SESJA XXI

 1. UCHWAŁA NR XXI/123/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 2. UCHWAŁA NR XXI/124/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR XXI/125/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” do realizacji przez Gminę Chmielnik – poprzez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.
 4. UCHWAŁA NR XXI/126/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chmielnik publicznych oddziałów przedszkolnych.

SESJA XXII

 1. UCHWAŁA NR XXII/127/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”.
 2. UCHWAŁA NR XXII/128/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”.
 3. UCHWAŁA NR XXII/129/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągania zobowiązań ponad kwoty określone w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 rok.
 4. UCHWAŁA NR XXII/130/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim dotyczącego realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik km od 5+690 do 5+875 i w km od 6+955 do 8+355 wraz z budową chodnika”.
 5. UCHWAŁA NR XXII/131/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 6. UCHWAŁA NR XXII/132/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” do realizacji przez Gminę Chmielnik – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku.
 7. UCHWAŁA NR XXII/133/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Chmielnik zadania własnego Samorządu Województwa Podkarpackiego z zakresu promocji Województwa Podkarpackiego.
 8. APEL NR XXII/2/2012 w sprawie sprzedaży lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielniku, w którym mieści się apteka, będącego własnością powiatu rzeszowskiego.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART