zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów
Projekt pn. "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"
Świetlica socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2013 r.

W bieżącym roku na realizację ww. Programu Osłonowego Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 124 000 zł.

Gmina Chmielnik złożyła w dniu 27.03.2013 roku wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy- program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” realizowanego w ramach Programu Osłonowego„ WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” - edycja 2013 rok.

Wniosek Gminy Chmielnik został pozytywnie oceniony pod względem spełniania wymogów formalnych przez Wojewodę Podkarpackiego i przesłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie również dokonał pozytywnej oceny projektu pod względem merytorycznym.

Gmina Chmielnik uzyskała dofinansowanie na realizację zadania publicznego w/wym. projektu.

Na realizatora w/wym. projektu został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Koordynator projektu


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART