zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Nowe przystanki
Realizacja projektu pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Święto Gminy Chmielnik i Gminna Biesiada
Realizacja projektu pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"

 

Gmina Chmielnik realizuje obecnie projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, Osi Priorytetowej nr 2 „Infrastruktura techniczna”, Działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna”.

Projektem objęto budynki Domów Ludowych w Zabratówce, Borówkach, Błędowej Tyczyńskiej, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół oraz Urzędu Gminy w Chmielniku.
Prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz poddasza, a także montażu systemu solarnego i modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chmielniku prowadziła firma InterPol z Jarosławia, zostały one już zakończone, a ich koszt wyniósł 233 759,68 zł.


Nowe zewnętrzne oblicze uzyskały w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych także budynki Domów Ludowych w Borówkach i Błędowej Tyczyńskiej. Dokonano tutaj także docieplenia poddaszy, wymiany grzejników, a w DL w Borówkach także wymiany drzwi w garażu OSP. Koszt prac w Borówkach wyniósł 119 057,89 zł, a w Błędowej Tyczyńskiej 87 485,45 zł, wykonała je firma Drew-Bis z Rzeszowa.

W budynku Urzędu Gminy firma Wiber z Rzeszowa przeprowadziła docieplenie poddasza za kwotę 37 336,48 zł.

Roboty budowlane w pozostałych obiektach powinny zostać ukończone do końca października.

Całkowita wartość prac termomodernizacyjnych objętych projektem wynosi ponad 2,3 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków funduszu wyniesie blisko 1,4 mln zł.

Estetyka to pierwsze pozytywne wrażenie po spojrzeniu na odnowione już budynki, następne, mamy nadzieję, przyniesie zakończenie już najbliższego sezonu grzewczego, w związku z większą efektywnością energetyczną i oszczędnościami w tym zakresie.

Andrzej Ostrowski

Agnieszka Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART