zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 

80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce
Międzygminne ćwiczenia strażaków "BŁĘDOWA TYCZYŃSKA 2014"
Turniej siatkarski drużyn OSP z terenu gmin Tyczyn i Chmielnik
80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce

W bieżącym roku przypada jubileusz 80-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce. Rocznica powstania stowarzyszenia jest doskonałą okazją do krótkiego przybliżenia historii strażaków z Zabratówki.

4 październik 1934 roku to dzień, w którym odbyło spotkanie założycielskie stowarzyszenia. Jednostkę utworzyło 34 członków założycieli. Inicjatorami powstania OSP byli mieszkańcy wsi, społecznicy, którzy aktywnie włączali się w lokalne życie. Pierwszym prezesem OSP został Sylwester Marcinek, a naczelnikiem Wojciech Wąsacz. Początkowe lata działalności organizacji były trudne, brakowało środków na sprzęt i umundurowanie strażaków. Ciężka praca druhów (m.in. organizacja dochodowych imprez, zbiórki wśród mieszkańców) umożliwiła zakup w 1937 roku pierwszego strażackiego wyposażenia: ręcznej pompy tłokowej tzw. „sikawki” i toporków bojowych. Jeszcze trudniejszym czasem dla OSP był okres II wojny światowej. Jednostka przez cały czas wojennej zawieruchy funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Większość jej członków działała w ruchu oporu zasilając miejscowy oddział Batalionów Chłopskich. Po zakończeniu działań wojennych organizacja zaczęła się intensywnie rozwijać, działała sekcja teatralna, powstały młodzieżowe drużyny pożarnicze, organizowano różnorakie uroczystości. W 1958 roku nowym prezesem został druh Andrzej Kusz, a naczelnikiem druh Mieczysław Czarnota, obaj swoje funkcje pełnili przez prawie 30 lat przyczyniając się do wielu sukcesów OSP w Zabratówce. W 1959 roku jednostka została wyposażona w pierwszą motopompę spalinową „Polonia M 800”. W latach 60-tych ubiegłego wieku zrealizowano największe przedsięwzięcie w historii organizacji – wybudowano remizę strażacką. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło w 1969 roku. W strażnicy oprócz pomieszczeń stricte związanych z OSP swoje miejsce znalazło stałe kino „Marzenie”. Następne dziesięciolecie było również dobrym okresem dla stowarzyszenia. Jednostka działała prężnie i wyróżniała się w lokalnym strażackim życiu. W 1971 roku straż wzbogaciła się w fabrycznie nowy samochód Żuk, który był wyposażony w motopompę „Polonia PO 5” i armaturę pożarniczą. Nowy sprzęt znacznie poprawił zdolność bojową jednostki. Kolejnym wielkim wydarzeniem była uroczystość 50–lecia założenia organizacji, która odbyła się 19 maja 1985 roku. Z tej okazji został ufundowany pierwszy sztandar, a jednostka została odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Lata transformacji ustrojowej były ciężkimi okresem dla naszej straży. Brak środków finansowych oraz kłopoty kadrowe odbiły się na działalności stowarzyszenia. W 1993 roku nastąpiła zmiana zarządu, nowym prezesem został druh Jan Szczepański, a naczelnikiem druh Stanisław Litwin. Stopniowo, dzięki działalności zarządu, który został wsparty pracą nowych druhów: Artura Ciury i Piotra Szczepańskiego, nastąpiło ożywienie w funkcjonowaniu OSP, a w jej szeregi zaczęła wstępować młodzież. Działania druhów i mieszkańców zostały nagrodzone w 1998 roku, wtedy to jednostka pozyskała średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym, GBA Star 244, który został przekazany decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Zdobycie pojazdu stało się impulsem do intensywnego rozwoju stowarzyszenia. 18 marca 2001 roku OSP Zabratówka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od tej pory zastępy strażaków z Zabratówki często podejmują działania ratownicze na terenie powiatu, ponadto w tym czasie strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach powodziowych na terenie województwa. W ciągu ostatnich dziesięciu lat organizacja pozyskała znaczną ilość potrzebnego sprzętu i wyposażenia. W 2008 roku ze środków samorządowych i własnych zakupiono lekki samochód GLM Gazela, a 2012 roku pozyskano średni samochód pożarniczy GBA Steyr. Pojazd ten został przekazany na podstawie rozkazu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. W chwili obecnej jednostka posiada 3 pojazdy bojowe (2 średnie, 1 lekki). W 2011 roku po wieloletniej i ofiarnej służbie z członkostwa w zarządzie zrezygnowali druhowie seniorzy: Jan Szczepański i Stanisław Litwin. Nowym prezesem OSP został Zenon Sroka, natomiast funkcję naczelnika objął Marek Czarnota. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce ma duże osiągnięcia w sporcie pożarniczym. W 2001 roku wznowiono działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych. Drużyny te regularnie uczestniczą w różnych sportowych przedsięwzięciach, osiągając duże sukcesy w zawodach szczebla powiatowego (3 miejsce MDP chłopców w 2011 r., 3 miejsce MDP dziewcząt w 2008 r.). Również dorosłe drużyny męskie regularnie startują w zawodach z bardzo dobrymi wynikami, od 2005 roku są niepokonane na zawodach szczebla gminnego, a w 2008 i 2010 roku stanęły na podium zawodów szczebla powiatowego. Poza działalnością bojową, OSP w Zabratówce stara się również organizować strażackie życie kulturalne. Często organizowane są różne uroczystości strażackie (obchody patrona strażaków, jubileusze). OSP ściśle współpracuje ze szkołą organizując pogadanki i konkursy dla uczniów. Również bardzo dobrze układa się współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. Jednostka stara się brać udział w charytatywnych inicjatywach (np. akcja krwiodawstwa w Harcie). Ważnym dla stowarzyszenia wydarzeniem było opracowanie i wydanie w ubiegłym roku publikacji dotyczącej historii OSP, historii wsi i historii Koła Gospodyń Wiejskich. Przez cały okres działalności jednostka włączała się w lokalne życie Zabratówki, m.in. strażacy aktywnie finansowo i fizycznie pomagali przy budowie Domu Ludowego i szkoły podstawowej.

Na koniec warto podkreślić, że 80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce, to 80 lat historii Zabratówki i jej mieszkańców, to 80 lat ciężkiej pracy i trudu włożonego w rozwój jednostki. To właśnie mieszkańcom Zabratówki zarówno członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i jej sympatykom należą się szczere podziękowania za to, że jednostka istnieje i wspaniale się rozwija.


Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART