zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Chmielnik

W ostatnich latach znacząco nasilił się problem związany z poborem wody ze studni prywatnych. W okresach letnich a obecnie również wiosenno – jesiennych znacząco obniżył się poziom wody w studniach kopanych, co utrudnia mieszkańcom korzystanie z tych ujęć. Gmina Chmielnik rozpoczęła rozbudowę systemu zaopatrzenia mieszkańców Gminy Chmielnik w wodę. W ostatnich latach dzięki pozyskaniu środków dotacyjnych udało nam się wykonać dwie duże inwestycje związane z rozbudową wodociągu. Mimo licznych problemów i uciążliwości oraz pomocy i przychylności mieszkańców prace przebiegały i przebiegają terminowo. W tym miejscu chcemy przypomnieć o wykonanych inwestycjach zrealizowanych na przełomie ostatnich czterech lat. W 2011 r. została zakończona inwestycja pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz obiektami technologicznymi: pompownia wody sieciowej, przyłącze energii elektrycznej i zbiorniki wyrównawcze dla części wsi Chmielnik – etap III – zadanie I i zadanie II”. Wykonawcą zadania I było Konsorcjum firm:

Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. CO. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Palikówka 199,

Partnerzy: MUR_BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.j.,

MUR_BET Adam Dumana,

Wodo-Gaz Józef Słota, 36-073 Palikówka 199.

Wartość zrealizowanego zakresu robót wynosi 2,1mln zł.

Wykonawcą II zadania było Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES spółka cywilna, ul. Rejtana 10a 35-310 Rzeszów.

Wartość tego zadania wynosiła 440 tys. zł.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 883 095 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji zostały wykonane nowe stalowe zbiorniki terenowe 2 x 100 m3, przepompownia wody sieciowej, 15,5 km sieci wodociągowej fi 90 – 200 mm oraz 7,1 km przyłączy wodociągowych. Wykonanie inwestycji pozwoliło na podłączenie 195 nowych odbiorców, którzy uzyskali możliwość korzystanie z wodociągu gminnego. Wykonanie pompowni sieciowej umożliwiło zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wszystkim odbiorcom włączonym do nowego odcinka sieci wodociągowej.

W IV kwartale 2013 r. rozpoczęliśmy realizację drugiego dużego zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku wraz z wykonaniem nowych studni, modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody”. Zakres rzeczowy został podzielony na 4 odrębne zadania. W ramach udzielonych zamówień zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

  • część I – „Wykonanie studni głębinowych S-4 i S-5 w Chmielniku” – wykonawcą robót jest firma ALGEO Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 - wartość brutto: 282 875,40 zł,
  • część II – „Wykonanie przyłączy wodociągowych ze studni S4 i S5 do SUW, ogrodzenie studni S4 i S5 oraz wykonanie przyłączy energetycznych dla studni S4 i S5” – wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 175 275,00 zł,
  • część III – „Wykonanie modernizacji, rozbudowy i monitoringu SUW i studni głębinowych” – wykonawca robót jest HYDRO-PARTNER sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a – wartość brutto: 631 844,92 zł,
  • część IV – „Wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku” - wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 922 500,00 zł. W chwili obecnej trzy zadania zostały zakończone, a termin zakończenia ostatniego ustalony został zgodnie z umową na 20.11.2014 r. Mamy nadzieję, że sprzyjające warunki atmosferyczne pozwolą na dokończenie prac w terminie. Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Chmielnik uzyskała dotację w wysokości 1 036 427 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji pozwoli na wyeliminowanie częstych awarii z jakimi wspólnie musimy się zmagać w ostatnich latach. Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane 130 szt. istniejących przyłączy i podłączenie 30 szt. nowych odbiorców.

Pragniemy jednocześnie podziękować mieszkańcom korzystającym z wodociągu za wyrozumiałość i cierpliwość. Prowadzenie prac na czynnym wodociągu i SUW często powodowało utrudnienia w jakości dostarczanej wody, co wymuszało potrzebę okresowego chlorowani i płukania sieci. Za te utrudnienia chcemy Państwa przeprosić i mamy nadzieje, że po całkowitym zakończeniu prac sytuacja się unormuje i będziemy mogli wspólnie korzystać przez długie lata z dobrej wody bez nieprzewidzianych przerw spowodowanych awariami.

Na koniec składamy podziękowanie wykonawcy realizującemu sieć wodociągową, tj. Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A za elastyczność i zaangażowanie całej kadry w realizację prac i wspólne rozwiązywanie licznych problemów przy realizacji prac na prywatnych posesjach. Rzetelność, fachowość i determinacja wykonawcy pozwoliły na zrealizowanie modernizacji sieci bez wyłączania istniejącej sieci z eksploatacji, a tym samym mogli Państwo mimo prowadzenia prac korzystać z wodociągu.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART