zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Zmiany w nieruchomościach

W ostatnich lat nieruchomości gminne uległy wielu pozytywnym przemianom, wykonano liczne remonty, modernizacje i regulacje.

W latach 2011 – 2014 udało się zrealizować niżej wymienione inwestycje:

 1. Modernizacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Błędowej Tyczyńskiej – 18620,17 zł – lipiec 2012
 2. Remont poddasza w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej – 25 764,69 zł – październik 2012
 3. Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Borówkach – 16 958,51 zł - luty 2013
 4. Dostawa i montaż drzwi AL oraz wymianą części instalacji c.o. w Domu Ludowym w Zabratówce – 9 999,90 zł – styczeń 2013
 5. Remont posadzki wraz z wymianą płytek w świetlicy DL w Chmielniku – 103 00,82 zł – styczeń 2013
 6. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem pompy i uzbrojeniem studni do budynku Domu Ludowego w Zabratówce – 8 979,00 zł – październik 2013
 7. Modernizacja świetlicy w DL w Chmielniku – 31 274,64 zł - 2012 r. (dofinansowanie PROW)
 8. Modernizacja świetlicy w DL w Zabratówce – 46 072,05 zł - 2012 r. (dofinansowanie PROW)
 9. Modernizacja świetlicy w DL w Borówkach – 33 132,51 zł - 2012 r.
 10. Wykonanie „Altanki – Grzybka” w Błędowej Tyczyńskiej oraz chodnika z kostki brukowej – 20 803,25 zł - 2012 r.
 11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Domy Ludowe w Zabratówce, Błędowej Tyczyńskiej - docieplenie ścian, stropu, w Borówkach – docieplenie ścian, stropu, drzwi garażowych OSP, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół w Chmielniku - docieplenie ścian, stropów, montaż kolektorów słonecznych, w budynku Urzędu Gminy - docieplenie stropu ) – 2013 r.
 12. Koszty prac objętych projektem:
  – w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chmielniku - 233 759,68 zł,
  – w Zespole Szkół w Chmielniku - 290 509,92 zł.
  – w Borówkach - 119 057,89 zł,
  – w Błędowej Tyczyńskiej - 87 485,45 zł,
  – w Zabratówce - 93 287,84 zł
  – w budynku Urzędu Gminy w Chmielniku - 37 336,48 zł
 13. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, Osi Priorytetowej nr 2 „Infrastruktura techniczna”, Działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna” wyniosło 544 889,64 zł
 14. Przebudowa i zadaszenie sceny w Chmielniku – 108 000 zł – 2012 r.
 15. Przebudowa, wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku - 237 804,79 zł – 2011 r.
 16. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku – 705 939,13 zł, dofinansowanie z PROW - 271 115 zł - 2012 r.
 17. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku - 438 427 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 180 500 zł
 18. Modernizacja pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w miejscowości Chmielnik – 20 672,66 zł – dofinansowanie PROW – 10 000 zł - 2014 r.

W zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości (w większości zajętych pod drogi)

 • w 2011 r. uregulowano 52 działki o pow. 2,3124 ha
 • w 2012 r. uregulowano 14 działek o pow. 0,3415 ha
 • w 2013 r. uregulowano 15 działek o pow. 2,1609 ha
 • w 2014 r. uregulowano 39 działek o pow. 3,8543 ha, które weszły w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 

 

Agnieszka Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART