zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Świetlica socjoterapeutyczna
Świadczenia rodzinne

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz wzrost wysokości niektórych świadczeń od listopada 2015 roku.

Informuje się, że od 1 listopada 2015 roku wzrosną kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego, obecnie określone na 574 zł na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Od 1 listopada 2015 roku zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne. I tak zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat wzrośnie do kwoty 89 zł, na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat – do kwoty 118 zł, na dziecko do ukończenia 24 lat – do kwoty 129 zł. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosił będzie 185 zł, a dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podwyższony zostanie odpowiednio do kwoty 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat oraz do kwoty 100 zł na dziecko powyżej 5 roku życia. Natomiast dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wynosił będzie 105 zł (na zamieszkanie w internacie) i 63 zł (na dojazd).


 

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART