zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA VIII

  1. UCHWAŁA NR VIII/45/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
  2. UCHWAŁA NR VIII/46/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 2015 rok.
  3. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR VIII/48/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chmielnik odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. UCHWAŁA NR VIII/49/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2014 r. projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 , objętego porozumieniem zawartym w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanym Umową Partnerską, dotyczącym powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadań publicznych z zakresu realizacji w/w projektu oraz dotyczącym ustalenia zakresu współdziałania Stron-Gmin przy realizacji w/w projektu.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART