zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
"Drogie" konsekwencje niewłaściwego postępowania z odpadami…

Wiele razy poruszany był już problem powstających „dzikich wysypisk”, które szpecą krajobraz Naszej Gminy, ale problem nie znika. Wprowadzona w 2013 roku zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała na celu ujednolicenie zasad postępowania z odpadami na terenie gminy i stworzenie takiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który między innymi zapobiegnie powstawaniu „dzikich wysypisk” z którymi niejedna gmina borykała się od lat.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszcza do gminy może oddać każdą ilość wytworzonych odpadów. Gmina wraz z firmą odbierającą odpady, ustaliła harmonogram ich odbioru, który uwzględnia zbiórki odpadów problemowych. W dniach 23 maja i 26 września br. odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano blisko 98 ton odpadów, dla porównania w 2013 r. zebrano ich 41 ton. Mimo to początkiem września br. „niecierpliwi” mieszkańcy naszej Gminy podrzucili m. in. sofę i zużyte monitory komputerowe na teren lasu, czy opony w przydrożny rów.

Obecnie w naszej Gminie prowadzone są postępowania administracyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazujące usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Postępowania te prowadzone są zarówno w stosunku do osób, które pozbywały się odpadów w sposób niewłaściwy jak i właścicieli działek, którym odpady zostały podrzucone przez osoby trzecie.

Dla tych osób, które niewłaściwie pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przepisy prawa przewidują karę grzywny w wysokości od 500 zł do 5000 zł (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W szczególnych przypadkach np. nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych czyn może być potraktowany jako przestępstwo przeciwko środowisku (art. 183 Kodeksu karnego) i podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kodeks wykroczeń zaś w art. 154 § 2 i 162 przewiduje kary nagany lub grzywnę do 1000 zł za nielegalne podrzucanie odpadów.

Niestety w przypadku właścicieli nieruchomości, którym podrzucono śmieci, jeśli nie wskażą osoby odpowiedzialnej za ten czyn, pozostaje uprzątnięcie działki na własny koszt.

W związku z powyższym po raz kolejny apelujemy do Naszych mieszkańców o zaprzestanie podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, gdyż koszt ich usunięcia jest bardzo wysoki. W przypadku odpadów, które składowane były kilka lat może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.


Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART