zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Bieżące prace drogowe

Mija kolejny okres intensywnych prac drogowych. Oprócz największego zadania realizowanego z powiatem rzeszowskim dotyczącego przebudowy drogi Chmielnik – Zabratówka o wartości całkowitej ok. 7 mln zł., przy udziale finansowym Gminy 1 850 000 zł., realizujemy zadania na 6 odcinkach dróg gminnych.

Trwają prace związane z przebudową odcinków trzech dróg gminnych. Prace obejmą odcinki dróg nr 1 0 8252 R Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (530 m), nr 2387/1 w Chmielniku (przysiółek Lisi Kąt – 330 m), nr 1949/1 w Woli Rafałowskiej (k. cmentarza – 297 m). Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcami zamówień jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Łączna wartość zamówień wyniosła 305 341,81 zł brutto.

Prowadzone są również prace związane modernizacją dróg rolniczych poscaleniowych. Przedsięwzięcia objęły drogi o nr 1311 i 1328 w Zabratówce (przysiółek Podlas) i nr, 248 i 295/2 w Błędowej Tyczyńskiej. Roboty budowlane polegają na wykonaniu robót ziemnych polegających na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonaniu utwardzonych poboczy. Zmodernizowane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 800 m. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Wartość prac łącznie wynosi 226 233,87zł. Na realizację remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 162 tyś. zł. z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W decydującą fazę weszły prace związane z największą gminną inwestycją drogową w bieżącym roku tj. „Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 763 w km 0+000 – 0+530, na dz. ewid. nr 771 w km 0+000 – 0+509, na dz. ewid. nr 688 w km 0+445 – 0+630, na dz. ewid. nr 653 w km 0+000 – 0+293 w miejscowości Błędowa Tyczyńska” (przysiółek Kłapy)”. Wykonawcą zamówienia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, a jego wartość wynosi 475 339,67 zł brutto. Zakres prac na w/w drodze obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Łącznie zostanie przebudowany odcinek o długości 1517 m. Na realizację tego zadania samorząd otrzymał dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, która pokryje ok 80% kosztów robót budowlanych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART