zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Mijający rok był okresem wzmożonych prac drogowych w naszej gminie. Przedsięwzięcia te miały większy zakres niż w latach ubiegłych. Na sfinansowanie wszystkich wykonanych zadań drogowych udało się pozyskać środki zewnętrzne.

W miesiącach letnich zmodernizowano drogi poscaleniowe na łącznej długości 880 m. Prace były prowadzone na drogach nr 137 w Borówkach, nr 280 w Zabratówce. Zadania obejmowały wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcą zadania była firma Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Koszt modernizacji dróg wyniósł 311 871,77 zł (brutto). Na realizacje remontu zadań Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 240 000,00 zł z funduszy związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

We wrześniu zakończono przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o nr 2047 Błędowa Tyczyńska – Skalnica na odcinku 490 m. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych polegających na robotach koparkami, formowaniu, zagęszczaniu nasypów, oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz remont przepustu. Wykonawcą robót była firma Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Koszt przebudowy wyniósł 291 845,56 zł. Zadanie otrzymało dofinasowanie w wysokości 190 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

Trwają prace dotyczące realizacji przebudowy czterech dróg gminnych wewnętrznych: Błędowa Tyczyńska – Cmentarz (nr 632) na odcinku 1020 m, Błędowa Tyczyńska – Góra (nr 2009) na odcinku 400 m, Zabratówka – Pułanki (nr 391, 400, 416) na odcinku 455 m i Zabratówka – Markówki na odcinku 455 m. Zadania obejmują wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy, remont przepustów oraz odcinkowe odmulenie i umocnienie rowów. Wykonawcami inwestycji są firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn i Firma Handlowo-Usługowa KRIKER Kazimierz Mazur, Futoma 200, 36-030 Błażowa. Łączny koszt realizacji zadań wynosi 1 513 755,29 zł (brutto). Realizacja wymienionych przedsięwzięć możliwa jest dzięki uzyskanym przez Gminę Chmielnik dotacjom w wysokości 1 050 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

Przez cały opisywany okres trwały bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie koron dróg, usuwanie zakrzaczeń itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART