zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2021 OŚWIATA I KULTURA
Święto naszej szkoły ….

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”

Stefana Kard. Wyszyński


12 września 2021 r. o godzinie 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie po 40 latach od śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego z radością dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za potwierdzenie przez Kościół świętości życia świadka Bożej miłości. W tym radosnym dniu beatyfikacji uczestniczyłam wraz z Panią Wiesławą Jacek – Zawiło (byłą dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej). Pani dyrektor blisko dwadzieścia lat temu podjęła wraz z gronem pedagogiczny i społecznością szkolną „kroki ku Patronowi”. W 2002 roku szkoła przyjęła imię Stefana Kard. Wyszyńskiego jako swojego Patrona i przewodnika. Prymas Tysiąclecia, mimo upływu czasu, nie stał się postacią tylko historyczną i zapomnianą. Ciągle są żywe wspomnienia o wielkim Pasterzu, Patriocie, który kochał Ojczyznę, Nauczycielu wskazującym jak budować wspólne dobro, mimo cierpienia, krzyża i osamotnienia.

Życie i nauczanie Prymasa, a w szczególności program Społecznej Krucjaty Miłości, stało się drogowskazem, na którym opieramy program wychowawczo - profilaktyczny szkoły:

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Staramy się swoją codziennością przemieniać świat rozpoczynając od siebie, od najbliższego otoczenia. Dlatego w szkole działa Szkolne Koło Caritas, szkolny wolontariat na rzecz dzieci z hospicjum w Rzeszowie. W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy program Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Serce i Pomoc” (29 września 2021 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odebrałam z rąk Pani Kurator Małgorzaty Rauch wstępną akredytację).

Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…). Całe nasze życie tyle jest warte ile jest w nim miłości”.


Halina Drążek


poprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART