zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 4/2007
012345

Wieść Gminna 4/2007 Wieść Gmina Nr 4/2007
Wieść Gmina Nr 4/2007

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK 
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzień 2007 Nr 4/2007
W NUMERZE:
 • Wigilia str. 2
 • Symbolika ozdób choinkowych str. 4
 • Szanowni czytelnicy i mieszkańcy gminy str. 4

URZĄD GMINY INFORMUJE

 • BIEŻĄCE INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE str. 5
 • Nieruchomości ........ str. 5
 • Grypa .... ptaków str. 5
 • Roboty remontowe przy budynku Urzędu Gminy w Chmielniku str. 6
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 6

GOPS W CHMIELNIKU

 • Otwarte Drzwi Świetlicy str. 7
 • Świetlicy Socjoterapeutyczna str. 7

OŚWIATA I KULTURA

 • „Powróćmy, jak za dawnych lat, w zaczarowany babci świat” str. 8
 • W 89 rocznicę odzyskania niepodległości str. 8
 • Nastolatek w domu. Jak z nim rozmawiać? Kiedy mówić tak, kiedy mówić nie? str. 9
 • Jesienna twórczość drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku str. 11
 • Polska to wielka rzecz str. 12
 • Sport w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 13
 • W błędowskiej szkole – okiem nauczyciela stażysty str. 13
 • Wychowanie – czy to tylko szkoły powołanie? str. 14
 • Szlakiem Orlich Gniazd str. 16
 • Pasowanie na czytelnika str. 17
 • Spotkanie z Świętym Mikołajem str. 17
 • Dziękujemy str. 17
 • Nowości w Bibliotece str. 18

KRONIKA SPORTOWA

 • Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami którym w roku 2007 udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik. str. 19

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Pomyśl o sobie i o wszystkim co Tobie bliskie ! str. 20
 • Rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej str. 20
Do pobrania:

1

Wieść Gminna z Chmielnik


Nr 4/2007 Grudzień
 
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poniżej:
<< 
WG_2007_04.pdf (1,30 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART