zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

 


Pomoc społeczna
INFORMACJA
Świetlica socjoterapeutyczna
INFORMACJA

W dniu 15 grudnia 2008 roku została zawarta umowa na realizację pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Chmielnik.

PFRON przeznaczył dla Gminy Chmielnik na realizację w/wym. Programu środki finansowe na pomoc dla uczniów:

  • szkół podstawowych do wysokości 10 558.70 zł,
  • gimnazjów do wysokości 7 862.50 zł,
  • szkół ponadgimnazjalnych do wysokości 14 025.00 zł.

Kwoty powyższe stanowią 42,50% wnioskowanych kwot na dofinansowanie nauki uczniów przez Gminę Chmielnik w wystąpieniu z dnia 8 października 2008 roku, które wyliczono w oparciu o wnioskowaną pomoc w tym zakresie przez Wnioskodawców w miesiącu wrześniu 2008 roku.

W związku z powyższym wnioskowane kwoty o pomoc na dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych w ramach Programu proporcjonalnie zostaną zmniejszone przy zawieraniu umowy o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach Programu.

Poniżej znajduje się przykładowy katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” , który znajduje się również na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Informuje się, że katalog ma charakter otwarty i przykładowy!

UWAGA! Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

1)  Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę, np.:

a)  Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;

b) Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);

c) Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);

d) Tornister szkolny, plecak, piórnik;

e) Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny),

f) Strój roboczy na praktyki zawodu;

g) Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;

h) Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;

i) Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;

j) Edukacyjne gry planszowe;

k) Rower, wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;

l) Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy, uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;

m) Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;

n) Magnetofon, video VHS, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach- uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.

Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny!

2) Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, np.:

a) Zajęcia terapeutyczne;

b) Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);

c) Kółka zainteresowań;

d) Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;

e) Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;

f) Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;

g) Jazda konna, w tym hipoterapia;

h) Zajęcia w sekcji komputerowej fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;

i)  Obozy, kolonie, zimowiska.

Uwaga! Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w zajęciach.

Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

3) Dostęp do Internetu:

a) Instalacja;

b) Abonament za Internet.

4) Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania, np.:

a) Kursy językowe;

b) Kursy komputerowe;

c) Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;

d) Kursy naukowo-poznawcze;

e) Korepetycje;

f) Zajęcia z logopedą.

5) Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, np.:

a) Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;

b) Zielona/biała szkoła;

c) Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;

d) Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;

e) Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART