zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 OŚWIATA I KULTURA
OŚWIATA I KULTURA

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam Drodzy Czytelnicy, aby ta Święta Noc zajaśniała
blaskiem prawdziwej świętości Jezusa i aby opromieniała
ona Wasze życie codzienne.

Dzielmy się nawzajem chlebem, miłością i życzliwością.

Niech Bóg obdarzy nas pokojem, zdrowiem i zadowoleniem.

W Nowym Roku życzymy Wam mniej trosk,

więcej szczęścia i nieustannej Opatrzności Bożej.


Kierownik i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku

 


Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w czterech językach
Wsparcie dla szkoły
Na dobry początek – dobry koniec roku
Edukacja Rozwojowa i Globalna w Szkole w Błędowej
Dziękujemy
Ostatnie wydarzenia w szkole w Błędowej Tyczyńskiej
Powiedz mi, co czujesz, a powiem Ci…
„Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.”
Każdy człowiek ma prawo …
Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego
Uczniowie z Chmielnika na uroczystości odsłonięcia pomnika „Wedety” w Rzeszowie
Witaj Święty Mikołaju
Chór Gaudete
Boże Narodzenie
Nowości w Bibliotece
„Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.”

W dniach od 20 października do 12 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce realizowano projekt „Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.” Było to możliwe dzięki rządowemu programowi wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod tytułem „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” Szkole Podstawowej w Zabratówce przyznano dotację ze środków publicznych. Wymagało to jednak sporego nakładu pracy pani dyrektor oraz grona pedagogicznego. Napisany przez pracowników szkoły projekt wygrał konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w związku z czym zostały przyznane fundusze na jego realizację.

Program miał kilka zasadniczych celów, do których należało zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Priorytetem było także wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I – III szkoły podstawowej. Miał również służyć rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, wspieraniu inicjatyw i aktywności uczniów, współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

W programie brało udział 13 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce oraz uczniowie klas I – III tej szkoły. Jego realizacja odbywała się poprzez zajęcia organizowane dla sześciolatków, gry i zabawy, wyjazdy do teatru, warsztaty plastyczne i teatralne, biblioterapię oraz indywidualne zajęcia reedukacyjne.


 

Zdając sobie sprawę z tego, iż rodzice mają obecnie coraz mniej czasu dla swoich pociech, nauczyciele chcieli wyjść naprzeciw potrzebom społeczności i zwiększyć opiekę nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym. W środowisku nie ma instytucji, która zapewniłaby dzieciom ciekawe formy spędzania wolnego czasu. W związku z tym została zorganizowana świetlica szkolna otwarta w każdy dzień nauki. W jej ramach uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych i teatralnych, grali w szachy oraz inne gry stolikowe, a także uczyli się tańca towarzyskiego. Na zakończenie odbyły się: wystawa i analiza prac plastycznych, turniej szachowy, pokaz tańca oraz sztuka teatralna w wykonaniu uczniów. Dzieci miały więc szansę zaprezentowania zdobytych umiejętności. Uczniowie sprawiający problemy dydaktyczno-wychowawcze mogli skorzystać z zajęć reedukacyjnych i biblioterapii. Wszyscy korzystający ze świetlicy mieli zapewniony posiłek.


Zwiększenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków miało na celu pełniejsze ich przygotowanie do szkoły, gdyż sześciolatki uczęszczające do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Zabratówce nie chodziły wcześniej do przedszkola. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rytmicznych i komputerowych, ćwiczyły też wymowę z logopedą. Dwa razy były w teatrze na spektaklach dziecięcych. Wszystko to służyło wspomaganiu i przyśpieszeniu rozwoju dzieci.

Dzięki projektowi uczniowie przyjemnie spędzili czas w gronie rówieśników, mogli wykazać się twórczą aktywnością i kreatywnością. Ponadto program umożliwił korygowanie emocjonalnych zaburzeń, kształtowanie poprawnej wymowy, naukę tańca towarzyskiego oraz uczenie się kultury odbioru sztuki i właściwego zachowania w teatrze. Dzieci kształciły umiejętność organizowania sobie wolnego czasu, rozwijały wyobraźnię i poczucie rytmu. Poznały obsługę komputera, nauczyły się kilku tańców towarzyskich, rozwinęły zainteresowania muzyczne oraz plastyczne. W uczniach udało się rozbudzić wrażliwość estetyczną i rozwinąć umiejętność pracy w zespole. Za pomocą zrealizowanego programu dzieci poznały wzorce postępowania w sytuacjach trudnych i stresowych oraz w wielu przypadkach uzupełniły braki dydaktyczne.

Przy okazji projektu do szkoły zakupiono wiele pomocy i materiałów edukacyjnych. Zadanie realizowane było przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce oraz wykwalifikowanych specjalistów. Wszyscy wykonali tutaj naprawdę wspaniałą i pożyteczną pracę, z której mogą być dumni. Grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej w Zabratówce już zapowiada, że nie spocznie na laurach i będzie wykorzystywać każdą okazję, aby umożliwić dzieciom z tutejszej społeczności wielostronny rozwój.Katarzyna Chmielowiec


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART