zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

 


Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.
Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik w listopadzie i grudniu 2008 roku podjęto następujące uchwały:


SESJA XXIII

 1. UCHWAŁA NR XXIII/168/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XXIII/169/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
 3. UCHWAŁA NR XXIII/170/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 4. UCHWAŁA NR XXIII/171/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. UCHWAŁA NR XXIII/172/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie najmu lokali użytkowych.
 6. UCHWAŁA NR XXIII/173/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu na 2009 rok.
 7. UCHWAŁA NR XXIII/174/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Chmielniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 8. UCHWAŁA NR XXIII/175/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska.
 9. UCHWAŁA NR XXIII/176/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2009-2010.
 10. UCHWAŁA NR XXIII/177/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim w zakresie wspólnej realizacji i finansowania projektu poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych miejscowości Wola Rafałowska.
 11. UCHWAŁA NR XXIII/178/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2009 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 108261 R „Tomaszówka” km od 0+000 do 1+662 w Woli Rafałowskiej”.
 12. UCHWAŁA NR XXIII/179/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 rok.
 13. UCHWAŁA NR XXIII/180/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 14. UCHWAŁA NR XXIII/181/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Dolina Strugu”.

SESJA XXIV


 1. UCHWAŁA NR XXIV/182/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania Pana Józefa Tereszkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XXIV/183/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 3. UCHWAŁA NR XXIV/184/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 4. UCHWAŁA NR XXIV/185/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Wiem, umiem, potrafię – sukces zaczyna się w przedszkolu” do realizacji przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej.
 5. UCHWAŁA NR XXIV/186/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zawarcia umowy z Towarzystwem Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.
 6. UCHWAŁA NR XXIV/187/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2008.
 7. UCHWAŁA NR XXIV/188/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco”.
 8. UCHWAŁA NR XXIV/189/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.
 9. UCHWAŁA NR XXIV/190/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
 10. 10. UCHWAŁA NR XXIV/191/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. UCHWAŁA NR XXIV/192/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.


Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART