zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

 


Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.
Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.

 1. Zakończono budowę ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej z nawierzchnią z trawy syntetycznej realizowanego w ramach programu Blisko Boisko. Zadanie było podzielone na dwa etapy. I etap podbudowa pod nawierzchnię realizowany był przez Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD, Rudna Mała 17A – wartość robót 387 tys. zł, etap II nawierzchnia z trawy syntetycznej, której wykonawcą robót była Firma PANORAMA II, ul. Słoneczna 73, Gdynia został zrealizowany za kwotę 193 tys. zł. Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania inwestycyjnego zostało wybudowane ogólnodostępne boisko sportowe z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarach 62 mb x 32 mb wraz z ogrodzeniem.
  Inwestycja finansowana ze środków:
  – budżet Gminy Chmielnik – 280 tys. zł
  – dotacja PZU S.A i PZU Życie S.A. – 200 tys. zł
  – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100 tys. zł
 2. Wiosną 2008r został zakończony I etap realizacji inwestycji pn” Rozbudowa gminnego zespołu sportowo – rekreacyjnego w Chmielniku”. I etap realizacji inwestycji został wykonany jako dwa odrębne zadania. W ramach I zadania zrealizowano budowę ogólnodostępnego placu zabaw z montażem urządzeń do zabaw dla dzieci wraz z ławkami. Ponadto wykonano ciąg komunikacyjny (nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej) dla pieszych do placu zabaw i boiska sportowego oraz zamontowano wiaty stadionowe i ławki dla kibiców. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Wykonawcą robót była Spółdzielnia BUDOWLANI Rzeszów ul. Piłsudskiego 17.

  Wartość zadania I wynosiła 242,4 tys. zł
  Równocześnie wykonano sztuczne oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw. Zamontowano 12 kpl. oświetleniowych – typu drogowego i parkowego. Wykonawcą robót była firma ELRES Sp. z o.o. Rzeszów ul. Podkarpacka 61. Wartość wykonanych robót wynosiła 32,8 tys. zł
  Uzupełnieniem całości przedsięwzięcia był montaż monitoringu i piłkochwytów (od strony placu zabaw).
  Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie systemu alejek z ławkami, placem zabaw, ciągiem komunikacyjnym i zielenią niską stworzyło pierwsze w Chmielniku mini centrum rekreacyjne, którego korzystają przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.
  Inwestycja finansowana ze środków:
  – budżet Gminy Chmielnik – 132,4 tys. zł
  – dotacja w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – 142,8 tys. zł
 3. Zakończono opracowanie Projektu Budowlanego pod Rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Błędowej Tyczyńskiej. Projekt został opracowany przez firmę „TRANS – IN Dębica, Straszęcin 295H. Koszt opracowania wynosi 34,7 tys. zł i został pokryty ze środków budżetu Gminy Chmielnik. W chwili obecnej trwają uzgodnienia związane z lokalizacją i warunkami technicznymi, jakie muszą zostać spełnione. Opracowaniem została objęta działka bezpośrednio przylegająca do istniejącego Cmentarza Komunalnego. Jej zagospodarowanie zgodne z opracowaniem pozwoli na zabezpieczenie miejsc pochówku na około 25-30 lat.
 4. Kolejnym zrealizowanym zadaniem mającym na celu modernizację i upiększenie otoczenia był remont budynku Urzędu Gminy Chmielnik. W ramach I etapu remontu została wykonana konstrukcja dachu z pokryciem blachą stalową wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EFEKT s.c. Piątkowa 224. Wartość wykonanych robót wynosiła 217,5 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Chmielnik. Następnym zadaniem zrealizowanym w ramach remontu budynku było wykonanie docieplenia i elewacji. Wykonawcą robót była Firma Budowlano Usługowo Handlowa WALMAR Krzysztof Marecki, Rzeszów ul. Okulickiego 20. Wartość zrealizowanych robót wynosiła 77,9 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Chmielnik. Wykonanie dachu i docieplenia pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu oraz wpłynie na poprawę walorów estetycznych i energetycznych budynku.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART