zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 OŚWIATA I KULTURA
EUROPA ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku stara się aktywnie promować wartość wychowania przedszkolnego dla prawidłowego rozwoju dziecka. Do roku 2008 Oddział Przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich działający w naszej Szkole był jedyną tego typu formą wychowania przedszkolnego działającą na terenie gminy. Wraz z pojawiającymi się potrzebami w tym zakresie pojawiły się możliwości wykorzystania środków unijnych do współfinansowania nowych form pracy w ramach wychowania przedszkolnego.


Nie sposób było zatem nie wykorzystać tej możliwości, aby uatrakcyjnić i poszerzyć dotychczasową działalność przedszkolną oraz powołać do działania nowe formy dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Z tą myślą napisaliśmy i złożyliśmy do WUP-u w Rzeszowie wniosek w ramach POKL „JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK”, który miał służyć zmniejszeniu nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej.

Głównym celem projektu było wsparcie dla funkcjonującego oddziału przedszkolnego poprzez organizację nowych rodzajów zajęć – AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA oraz wprowadzenie dodatkowej formy wychowania przedszkolnego-popołudniowy KLUB MALUCHA.

Czas realizacji projektu to okres od 1 września 2008 do 25 grudnia 2009 r., a łączna kwota pozyskanych z Unii Europejskiej środków to 98 816, 89 zł, w tym 1 492,14 wkładu własnego Gminy Chmielnik. Posumujmy, zatem co udało nam się w tym czasie zrobić dla dzieci i rodziców.

W ramach AKADEMII PRZEDSZKOLAKA przeprowadzono dla dzieci z 10-cio godzinnego oddziału przedszkolnego:

  • 60 godzin zajęć z języka angielskiego, podczas których już od najmłodszych lat dzieci miały możliwość obcowania z językiem, nauki prostych słów, zdań, wierszyków i piosenek. Na potrzeby prowadzenia zajęć zakupiono pomoce na łączną kwotę 2000 zł.: kolorowanki, książeczki dla dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, płyty CD. Zajęcia prowadził pan Michał Wolańczyk.
  • 60 godzin rytmiki obejmujących rozwój ekspresji ruchowej małych dzieci wykorzystując zakupiony na potrzeby prowadzenia zajęć zestaw perkusyjny i szkolny sprzęt muzyczny. Zajęcia rytmiki prowadziła pani Dagmara Trojan.
  • 60 godzin zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonych przez panią Annę Habaj i pana Damiana Kielara. Na potrzeby tych zajęć zakupiono sprzęt sportowy na łączną kwotę 2 550 zł. Dzięki specjalistycznej pomocy w tym zakresie udało się uchronić wiele dzieci przed pogłębieniem się wad postawy, a u niektórych zniwelować istniejące.

We wrześniu na początku każdego roku szkolnego nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadził z dziećmi dodatkowe zajęcia integracyjne, aby łagodnie wprowadzić dzieci w nowy świat przedszkolny. Łącznie przeprowadzono 50 godzin tych zajęć.

Drugim zadaniem w ramach projektu JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK było objęcie wychowaniem przedszkolnym tych dzieci, które pozostawały poza systemem wychowania przedszkolnego. Z myślą o nich uruchomiono w Szkole popołudniowy KLUB MALUCHA, w którym dzieci spotykały się dwa razy w tygodniu, po 3 godziny. Główne zajęcia prowadziła z dziećmi pani Alicja Gil. Dodatkowo dzieciaki miały możliwość rozwijania swoich talentów i zdolności uczestnicząc w zajęciach plastycznych prowadzonych przez panią Danutę Szajnę oraz w zajęciach tanecznych prowadzonych przez panią Annę Habaj. Łącznie przeprowadzono 360 godzin zajęć opiekuńczo wychowawczych, 60 godzin zajęć i 60 godzin zajęć tanecznych. Na potrzeby Klubu Malucha zakupiono sprzęt HI-FI, płyty z nagraniami muzyki tanecznej, stroje do tańca dla dzieci oraz materiały do zajęć plastycznych i bieżącego funkcjonowania klubu na łączną kwotę 4 400zł.


W ramach projektu prowadzona była pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Przeprowadzona została wstępna indywidualna diagnoza dzieci przez psychologa. Następnie przeprowadzono 180 godzin zajęć logopedycznych z dziećmi oraz 30 godzin zajęć korekcyjno kompensacyjnych. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracowały pani psycholog Anna Maj-Łakomska oraz pani psycholog Bogusława Leśniakowska, pani logopeda Bogna Półtorak oraz nauczycielka pani Zofia Puterla. Na potrzeby zajęć terapeutycznych zakupiono pomoce na łączną kwotę1 500 zł.

Prowadzono również edukację rodziców: 3 seminaria prowadzone przez psychologa, 1 seminarium logopedyczne, 3 warsztaty psychologiczne.

Podczas tych spotkań rodzice mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat wieku rozwojowego, w jakim znajdują się ich dzieci, uzyskania gotowych materiałów edukacyjnych oraz porad ze strony specjalistów.

Aby zintegrować ze sobą dzieci uczestniczące w różnych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które pozostawały pod opieką rodziców w domu, organizowano w ramach projektu Gminne Imprezy Środowiskowe dla dzieci w wieku 3-5 lat: Mikołajki, Choinkę Przedszkolną, Dzień Matki i Dziecka, Wakacyjny Dzień Przedszkolaka, podczas których oferowano dzieciom spektakle teatralne, oprawę muzyczną, poczęstunek, transport i opiekę nauczycieli.

W ramach projektu doposażono plac zabaw w huśtawki na kwotę 3000 zł.

Nad prawidłowym przebiegiem projektu przez cały okres jego realizacji czuwał kierownik projektu pan Jan Kłosowski, a od strony finansowej księgowa pani Antonina Czarnota i specjalista do spraw obsługi finansowej pani Maria Zatoń.

Wszystkim, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem włączyli się w tworzenie i realizację projektu Jestem Sobie Przedszkolaczek bardzo serdecznie dziękuję. Najwspanialszym jednak dla nich podziękowaniem niech będzie uśmiech tych dzieciaków, które uczestniczyły w projekcie.

To jednak nie koniec naszych starań o wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku. Od bieżącego roku szkolnego realizujemy kolejny projekt na potrzeby przedszkoli pt. PRZEDSZKOLNA KUŹNIA TALENTÓW.

 

Dyrektor Szkoły Bożena Gwizdała


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART