zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 OŚWIATA I KULTURA
Mija 100 lat szkolnictwa w Błędowej Tyczyńskiej

Kolejny raz zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej, rok to szczególny, bo niosący ze sobą wspaniały jubileusz 100 lecia istnienia szkoły.

Błędowa Tyczyńska to wieś, którą wyróżnia wspaniałe położenie, piękne ukształtowanie terenu, niezwykłe widoki oraz działalność szkoły, która od 100 lat nie tylko uczy i wychowuje, ale pełni rolę głównego ośrodka kulturotwórczego i integrującego całą społeczność. Szkoła powstała w 1909 roku podczas zaboru austriackiego, oparła się zawirowaniom historii, wojnom, zmianom systemów politycznych i ekonomii. I TRWA !

Dyrektor szkoły: mgr Zofia Międlar-Mruk oraz nauczyciele w uzgodnieniu z Radą Rodziców podjęli uchwałę o ogłoszeniu roku szkolnego 2009/10 „Rokiem obchodów stulecia szkoły”. Inauguracja obchodów setnej rocznicy działalności szkoły miała miejsce 20 października 2009 roku i była połączona ze Świętem Patrona Szkoły, św. Jana Kantego. Opracowano również system działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu obchodów stulecia działalności szkoły z uwzględnieniem przygotowania planu obchodów rocznicy, wykonania zaproszeń, plakietek, folderów i banerów oraz opracowania i przygotowania publikacji przedstawiającej historię wsi i działalność szkoły. Do działań związanych z organizacją 100 lecia szkoły włączyli się radni Błędowej Tyczyńskiej- p. Kazimierz Ciupak, p. Stanisław Rokita oraz pan sołtys – Eugeniusz Kmiotek, Rada Sołecka i Rada Parafialna. Pragniemy pozostawić po sobie coś trwałego w związku z tym poczyniono starania nad ufundowaniem tablicy pamiątkowej. Nasze plany wspiera Koło Gospodyń Wiejskich z Błędowej Tyczyńskiej i wielu życzliwych ludzi. Dziękujemy!

Druga część przygotowań wiążę się z organizacją i realizacją wycieczki do miejsc urodzenia i kultu Św. Jana Kantego - Patrona szkoły. Mamy nadzieję, że uczniowie, absolwenci szkoły i mieszkańcy wsi odwiedzą Kęty i Kraków – miejsca ściśle związane z życiem i działalnością świętego profesora Akademii Krakowskiej.

Naszym celem jest wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły skierowanej do wszystkich - od dzieci najmłodszych w przedszkolu, uczniów klas 0, I - VI oraz ich rodzin. Główna uroczystość obchodów stulecia planowana jest na 27 czerwca 2010 roku, na którą już dzisiaj zapraszamy wszystkich absolwentów, uczniów, mieszkańców gminy i każdego, kto związany jest z naszą miejscowością.

Pozostaje nam już jedynie odliczać dni do obchodów setnych urodzin naszej Alma Mater.

Z okazji 100-lecia istnienia szkolnictwa w Błędowej Tyczyńskiej ogłaszamy konkurs na prace fotograficzne, plastyczne i literackie związane z historią szkoły i wsi.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi Błędowa Tyczyńska, mieszkańców gminy Chmielnik, absolwentów szkoły, uczniów i tych, którzy związani są z historią miejscowości i szkoły.


Regulamin:

 1. Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych, fotograficznych lub literackich, które zostaną umieszczone w publikacji na temat szkoły i wsi wydanej z okazji 100 lecia szkoły. Celem jest również wzmocnienie więzi ze szkoła, wsią i regionem.
  MOJA BŁĘDOWA prace fotograficzne w dowolnym formacie(zapis komputerowy lub odbitka) dokumentujące niezwykłą historię i urodę wsi.
  ŚW. JAN KANTY- PATRON SZKOŁY I PARAFII prace literackie, poetyckie wyrażające emocje związane z osobą świętego profesora
  - WSPOMNIENIA Z BŁĘDOWSKIEGO PODWÓRKA prace literackie przedstawiające najciekawsze, najzabawniejsze wspomnienia związane ze szkołą.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej, dyrektor i nauczyciele
 3. Zasady uczestnictwa
  w konkursie może wziąć udział każdy, kto złoży napisany utwór literacki lub prace plastyczne, fotografie. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, które należy podpisać podając imię i nazwisko autora (uczniowie są proszeni o podanie szkoły i klasy, do której uczęszczają, absolwenci lub rodzice są proszeni o podanie adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail) Dzieło konkursowe nie może być wcześniej opublikowane.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyróżnionych utworów do reklamy i promocji szkoły.
 5. Ocena prac
  komisja złożona z przedstawicieli grona pedagogicznego, radnych, wybierze najlepsze prace, które zostaną opublikowane w broszurze wydanej z okazji 100 lecia szkoły. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w tekście (za zgoda autora)
 6. Oceniając komisja w szczególności uwzględni: zgodność treści z tematem, atrakcyjność i pomysłowość, zaprezentowanie charakteru szkoły i miejscowości, walory artystyczne.

Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły - www.spbledowa.ostnet.pl

Prace należy składać osobiście w szkole, przesyłać na adres – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej 36-017 Błędowa Tyczyńska 29, lub mailem; spblend@intertele.pl

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2010 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

W imieniu organizatorów I. Weron


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART