zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 OŚWIATA I KULTURA
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

 

W edukacji zawsze kładziono nacisk na rozwój inteligencji, którą posiada każdy człowiek. H. Gardner poszedł dalej dowodząc, że istnieją inteligencje wielorakie, które można kształtować i rozwijać, co zwiększa możliwości uczenia się dzieci. W odniesieniu do dzieci H. Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: językową, matematyczno – logiczną, przyrodniczą, ruchową, muzyczną, wizualno – przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną. Wszystkie inteligencje są równouprawnione, żadna nie jest ważniejsza od innej.


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej zakwalifikowała się do udziału w trzyletnim projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dzieci rozpoczynających naukę szkolną w oparciu o teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera. Każde dziecko jest zdolne, ale nie wszystkie mają rozwinięty ten sam rodzaj inteligencji. Trzeba było to poznać, by skuteczniej wspierać rozwój dziecka. Koncepcja zajęć pozalekcyjnych uwzględniała diagnozę inteligencji uczniów i były one zgodne z ich zainteresowaniami i zdolnościami. Dzieci korzystając z bardzo atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (na łączną kwotę 8 tys. zł) odczuwały radość ze zdobywania wiedzy, rozwijały zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym systemem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

Na zakończenie I etapu Projektu 4 XII 2009r. odbyło się w naszej szkole „Spotkanie ze św. Mikołajem”, które było pokazem efektów projektu. Zaproszeni goście (m.in. dyrektor, ksiądz, rodzice, nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki) byli pod wrażeniem prezentowanych przez uczestników projektu umiejętności artystycznych, a zwłaszcza choreograficznych i lingwistyczno-muzycznych. Wszyscy otrzymali od św. Mikołaja prezenty.

Pierwszy etap projektu przyniósł niewymierne korzyści, które na pewno będą procentować w dalszych etapach edukacji. Pokazał, że poprzez zabawy, odpowiednio dobrane środki dydaktyczne-edukacja może być dla dziecka ogromną radością!

Z. Banaszewska


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART