zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne
  1. W bieżącym miesiącu został zakończony remont Domów Ludowych w miejscowości Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka. Wykonawcy robót zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres prac podzielony był na II zadania. Pierwsza część obejmowała wymianę całej stolarki okiennej w ww. budynkach. Wykonawcą robót była Lubelska Fabryka Okien Jan Mroziewicz, Lublin ul. Mełgiewska 99. Druga część prac remontowych polegała na wykonaniu docieplenia wraz z podłogą na ostatniej kondygnacji w budynku DL w Woli Rafałowskiej i Zabratówce o łącznej powierzchni 179 m2 oraz remont pomieszczenia w DL w Zabratówce, które planowane jest do wykorzystania jako siłownia. Wykonawcą drugiej części było Przedsiębiorstwo J.P. DOMEK Jacek Płodzień, Chmielnik 485. Łączny koszt wykonanych prac wynosi 83 920 zł. Wykonany remont pozwoli na znaczne oszczędności kosztów związanych z ogrzewaniem i zagospodarowanie pomieszczeń dotychczas niewykorzystywanych. Jednocześnie chcemy polecić wykonawców robót , którzy wykazali się dużą fachowością i terminowością realizacji robót. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że realizacja całości prac trwała około 3 tygodnie, a warunki pogodowe znacznie utrudniały realizację robót.
  2. W miesiącu grudniu br. zakończono wymianę części /120mb/ ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Błędowej Tyczyńskiej. W ramach remontu zostało w całości zdemontowane stare ogrodzenie i wykonane w tym miejscu nowe. Wykonano dwie bramy wjazdowe i dwie furtki wejściowe. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EFEKT”, Piątkowa 224. Łączna wartość wykonanych robót 23 702 zł. Jednocześnie chcemy przekazać informację, że w ramach ww. robót, w odpowiedzi na licznie składane wnioski dotyczące wycięcia brzozy rosnącej na terenie cmentarza, przedmiotowa brzoza została przycięta aby nie zagrażała pomnikom znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie. Niestety złożony wniosek do Starostwa Powiatowego dotyczący wycięcia przedmiotowego drzewa został negatywnie rozpatrzony i uzyskaliśmy jedynie zgodę na przycięcie korony.
  3. Miło nam przekazać Mieszkańcom informację dotyczącą pozytywnej opinii o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz obiektami technologicznymi: pompownia wody sieciowej, przyłącze energii elektrycznej i zbiorniki wyrównawcze dla części wsi Chmielnik – etap III”. Dzięki tej decyzji planujemy w miesiącach styczeń – luty przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana została na lata 2010-2011. Zakres Projektu Budowlanego obejmuje wykonanie sieci głównej wraz z przepompownią wody i zbiornikami wyrównawczymi o łącznej długości ok.15,5 km oraz budowę przyłączy wodociągowych do 208 budynków o łącznej długości ok. 7,5 km. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na rozwiązanie problemu braku wody w centralnej i wschodniej części Chmielnika. Jest to I etap rozbudowy istniejącego ujęcia, którego bilans wody pozwala na włączenie nowych odbiorców. Planujemy, że w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji będą prowadzone prace geologiczne w celu lokalizacji nowych ujęć wody, których wykonanie pozwoli na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART