zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 

SESJA XXXV

  1. UCHWAŁA NR XXXV/268/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2009.
  2. UCHWAŁA NR XXXV/268/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

SESJA XXXVI

  1. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/271/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu położonego w miejscowości Błędowa Tyczyńska – Kozielec.
  3. UCHWAŁA NR XXXVI/272/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
  4. UCHWAŁA NR XXXVI/273/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  5. UCHWAŁA NR XXXVI/274/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
  6. UCHWAŁA NR XXXVI/275/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie w sprawie programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 rok.
  7. UCHWAŁA NR XXXVI/276/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART