zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2010 OŚWIATA I KULTURA
Gminny Dzień Marii Konopnickiej w SP 3

Spotkania z Patronem Roku

Od wielu już lat każdy rok kalendarzowy ma ogłoszonego przez Sejm RP literackiego patrona. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku organizuje z tej okazji gminne wielopokoleniowe spotkania literacko-folklorysytyczne. Jest to wspólny wysiłek dyrektora, wielu nauczycieli oraz pracowników obsługi. Przygotowania przeprowadzane są metodą projektów i zapewne dlatego mają tak rozbudowany program.

Odbywają się wtedy konkursy literackie, występy teatralne, recytacje poezji lub prozy, prezentacje rodzimego folkloru. Jest to też dobra okazja do wymiany doświadczeń wśród polonistów z terenu gminy, jak również do współpracy z instytucjami kulturalnymi, między innymi z Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku.

Szkolne przygotowania

Kończący się rok kalendarzowy 2010 był poświęcony wybitnemu Polakowi - Fryderykowi Chopinowi. W bieżącym roku obchodziliśmy też 100-lecie śmierci znanej polskiej poetki i pisarki – Marii Konopnickiej (1842-1910). Listopad zaś bywa miesiącem, w którym świętujemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego w naszej placówce miesiąc ten obchodziliśmy pod hasłami patriotycznymi zapoznając uczniów z utworami wyżej wymienionych postaci – wybierane były utwory o problematyce patriotycznej oraz społecznej.

Od początku listopada członkowie kółka polonistycznego codziennie czytali w klasach II-III wybrane utwory M. Konopnickiej, zaś uczniowie tych klas wykonywali ilustracje, które stanowiły później elementy dekoracji. Uczniowie klasy I zapoznani zaś zostali z fragmentem baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” i przygotowali ze swoją Wychowawczynią krótką inscenizację, którą zaprezentowali w dniu gminnego spotkania.

Uczniowie klas IV-VI na dodatkowych lekcjach i w czasie zajęć kółka polonistycznego zapoznali się też z wieloma tekstami Konopnickiej – oprócz wzruszających wierszy dotyczących historii Polski: „Rozbiór, „Drugi rozbiór” „Trzeci rozbiór”, Chodziły Niemce” „O Wrześni”, Rota”, Piast”, „Pieśń o domu” – poznali też teksty o tematyce społecznej, które pozwoliły im porównać warunki życia z przełomu XIX i XX wieku ze sposobami życia współczesnego.

Podziękowanie uczestnikom

Do współpracy zaprosiliśmy też zespoły ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jest nam bardzo miło, bo z zaproszeń skorzystały zarówno szkoły podsawowe, jak też gimnazja. Serdecznie dziękujmy nauczycielom polonistom, którzy pojęli się trudu przygotownia grup uczniowskich oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie biograficznym, recytacji oraz warsztatach poetyckich. Dziękujemy też za współpracę pani Beacie Wojnarowcz-Hondz – kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku.

Przebieg Dnia Marii Konopnickiej

W przeddzień 23 listopada uczniowie klasy VI i V pomogli nauczycielom w przygotowaniu sali gimnastycznej wybranej na miejsce spotkania. Dla każdego zespołu został przygotowany oddzielny stolik, dla nauczycieli miejsce honorowe, dekoracje wizualne stanowiły tablice poświęcone Konopnickiej i Chopinowi oraz wystawy prac uczniowskich.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez panią dyrektor Bożeną Gwizdałę i od posiłku, przygotowanego przez Panie kucharki. Następnie uczniowie w swoich grupach pisali test biograficzno-literacki – na dwóch poziomach: dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, poprawiający testy opiekunowie byli dumni ze swoich podopiecznych.

Obchody Dnia Konopnickiej połączyliśmy z prezentacją wierszy patriotycznych autorstwa rodaczki, poetki ludowej z naszego terenu – pani Pauliny Adeli Filip. Słuchaliśmy nagrań pięknych interpretacji Jej tekstów w wykonaniu również chmielnickiej rodaczki i zarazem poetki – pani Doroty Kwoki oraz poety z Uniwersytetu Rzeszowskiego – pana Stacha Ożoga.

Swoimi umiejetnościami recytatorskimi, jak również wokalnymi, popisywali się też uczestnicy spotkania. Każda szkolna grupa przygotowała interpretację wybranego utworu Konopnickiej. Wszystkie wykonania były wzruszające.

Popisali się też nauczyciele – czytali strofy wiersza „Pieśń o domu”. Utwór ten stał się mottem warsztatów poetyckich pt. Kochasz Ty dom…?

Uczniowie wybierali w swoich zespołach jedno ze znaczeń mieszczących się w pojęciu słowa dom i tworzyli na wzór tekstu Konopnickiej pytanie retoryczne, do którego w następnej strofie dpisywali swoiste deklaracje będące dowodem miłości rodzinnego: domu, kraju, miejscowości. Wiersze powstałe w poszczególnych zespołach (pod dyskretną opieką nauczycieli) zostały przepisane przez redaktorów szkolnej gazety Trójkowe Nowinki na komputerze, wydrukowane oraz zaprezentowane na zakończenie spotkania. Wiersze okazały się oryginalne, ciekawe i dojrzałe – można je przeczytać na stronie internetowej naszej Szkoły, zostały też wydrukowane w grudniowym wydaniu Trójkowych Nowinek.

Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz podziękowania. Na zakończenie została wspólnie odśpiewana „Rota”. Całości poczynań towarzyszyła muzyka Chopina, bowiem o muzyczną oprawę spotkania zadbał pan Tomasz Kotarba.

Cóż dodać na zakończenie? Było to kolejne, jak się nam wydaje udane, spotkanie integrujące uczniów i nauczycieli. Jeszcze raz dziękujemy za udział i zapraszamy zainteresowanych na kolejne w następnym roku.


Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART