zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2010 OŚWIATA I KULTURA
Pierwszaki na start

„Każde dziecko jest zdolne” – to założenie, które najlepiej charakteryzuje koncepcję projektu „Pierwsze uczniowski doświadczenie drogą do wiedzy”. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju, wspieranie indywidualnych zdolności ucznia, tak, aby umiał wykorzystać je w życiu.

W czasie realizacji projektu nauczyciel wdrażając elastyczny model edukacji, dostosowuje go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Wieloaspektowy rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny dziecka, które rozpoczyna naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Dzieci, które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej będą mogły na zajęciach dodatkowych rozwijać kompetencje kluczowe: językowe (język ojczysty i obcy), matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, ruchowe oraz społeczne.

2 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej rozpoczął się trzeci etap realizacji tego projektu. Praca z uczniami klasy pierwszej jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej i na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Scenariusz tych zajęć jest oparty o autorski pomysł nauczyciela prowadzącego. Plan zajęć nosi tytuł „Odkrywam siebie i otaczający mnie świat”.

W celu efektywnej realizacji założeń projektu nauczyciel określił profile inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowania i możliwości. Z materiałem tym zostali zapoznani rodzice, którzy zaakceptowali propozycje nauczyciela.

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz umiejętności i osiągnięć dzieci zaprezentowany na zakończenie projektu w czerwcu 2011 roku.

Teresa Lampart-Halaburda


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART