zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 4/2011 OŚWIATA I KULTURA
Moja pasja

 

Bieżący rok szkolny został przez Ministerstwo Edukacji nazwany Rokiem Szkoły z Pasją:

„… szkoła to nie tylko lekcje – to także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uczniowie zaangażowani w realizowane w szkołach projekty poszczególnych organizacji uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają pasje i talenty. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawia, że nauka jest dla uczniów szczególnie pasjonująca”.

Minister Katarzyna Hall

Wychodząc naprzeciw tym postulatom Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku - 8 grudnia - zorganizował szkolny przegląd uczniowskich pozalekcyjnych działań pod hasłem Moja pasja. Nie była to w naszej Placówce nowość, bowiem w ubiegłym roku organizowaliśmy podobny przegląd, tylko na zasadzie konkursu i nosił on tytuł Mam talent.

Z radością stwierdzamy fakt, że nasi uczniowie mają szeroki wachlarz zainteresowań, które ze swoistą pasją rozwijają. Temu rozwojowi pomagają zarówno zajęcia pozalekcyjne w szkole w postaci kółek i warsztatów, jak też uczęszczanie uczniów na zajęcia pozaszkolne organizowane przez Bibliotekę Gminną czy też lekcje prywatne ze śpiewu, tańca i gry na instrumentach. Oczywiście jest to zasługą Rodziców, którzy dbają o indywidualny rozwój swoich dzieci.

Jest też grupa uczniów, którzy swoje pasje realizują w domu rodzinnym. Dla nich nauczycielami bywają rodzice lub dziadkowie oraz inni członkowie rodziny.
W szkolnym przeglądzie wzięło udział 30-ro uczestników z klas I-VI. Najliczniejszą grupę stanowili, a właściwie stanowiły śpiewające dziewczęta. Zaprezentowały różnorodne teksty, melodie oraz możliwości głosowe. Były wśród nich osoby uczące się śpiewu pod profesjonalnym nadzorem, ale i takie, które np. swoją piosenkę chciały zadedykować Księdzu katechecie, bo właśnie tematycznie „pasowała”.
Kolejną kategorią, którą prezentowali uczestnicy, była gra na instrumentach. W tej dziedzinie było podobnie, ale oprócz dziewcząt pojawili się też chłopcy.
W popisach tanecznych w tym roku wystąpiły tylko 3 dziewczęta. Dwie z klasy II i jedna z klasy V. Należy dodać, że są to osoby, które taniec mają w sobie, a ich występ ogląda się z zachwytem.
Umiejętnością rysowania pochwaliło się też kilkoro uczestników – chłopców interesują niezwykli bohaterowie gier i komiksów, zaś dziewczynki przedstawiały elementy krajobrazu, portrety, zwierzęta i kwiaty.
Dwie dziewczynki pokazały widzom prace z plasteliny i masy solnej. Potrafiły podać przepisy na tworzenie lepionych przez siebie postaci, a były to aniołki, zwierzątka czy też postacie baśniowe.
Pojawiły się też prace z haftem, w tym haft matematyczny, którego starała nauczyć koleżanki i kolegów uczennica z klasy VI.
Tylko jeden uczestnik i to w dodatku pierwszoklasista odważył się zaprezentować, jako swoją pasję, recytację dość długiego wiersza. Występujący przed publicznością szkolną uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swojej pasji, a rozmowę z nimi przeprowadzała pani dyrektor Bożena Gwizdała.
Na zakończenie otrzymali wielkie brawa, zaś na półrocze zostaną im wręczone dyplomy z mianem ucznia z pasją.


Opiekunka SU: Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART