zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
RÓŻNE
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świadczenia rodzinne
Rozprowadzanie żywności dal naszych mieszkańców
Świetlica Socjoterapeutyczna
Życzenia od GOPS w Chmielniku
Świadczenia rodzinne

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2013 roku


 

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Sejm RP 7 grudnia 2012 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza w szczególności zmiany w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy.

W myśl nowelizacji prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć rodzice dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W/wym. zasiłek będzie przysługiwał rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zasiłek nie będzie przysługiwał rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował. Zasiłek w wysokości 620 zł będzie niezależny od dochodu na osobę w rodzinie. Prawo do tego świadczenia będą miały także inne osoby niż rodzice, np. dziadkowie, rodzeństwo, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka nie żyją, są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Natomiast pozostałe osoby, które są obciążone obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego członka rodziny np. dzieci zajmujące się rodzicami, będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. W/wym. zasiłek przysługuje osobom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłek nie będzie przysługiwał osobom, które nigdy pracy nie podejmowały. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, w wysokości 520 zł, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego tj. 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Jednorazowa zapomoga

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Zapomoga, o której mowa przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Jednak od 1 stycznia 2013 roku będzie uzależnione od kryterium dochodowego – 1 922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Barbara Sebzda-Kwoka
Renata Mularska-Synoś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART