zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
RÓŻNE
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XXIV Sesję VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 29 października 2012 r. podjęto następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XXIV/140/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 2. UCHWAŁA NR XXIV/141/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
 3. UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2012 – 2032.
 4. UCHWAŁA NR XXIV/143/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chmielnik.
 5. UCHWAŁA NR XXIV/144/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 6. UCHWAŁA NR XXIV/145/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/339/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 7. UCHWAŁA NR XXIV/146/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 8. UCHWAŁA NR XXIV/147/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy w roku 2012 powstałego w wyniku wykonywania zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.
 9. UCHWAŁA NR XXIV/148/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXIV/149/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
 11. UCHWAŁA NR XXIV/150/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART