zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 GOPS W CHMIELNIKU
Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku już po raz kolejny realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Czas realizacji tego projektu w 2013 roku dobiega końca, więc możemy ocenić przebieg oraz uzyskane efekty osiągnięte dzięki zrealizowanym zadaniom.

Aktywna integracja, która jest jednym z kluczowych zadań w projekcie dała wiele możliwości Uczestniczkom projektu. Poprzez różnorakie formy wsparcia skierowane do nich mogły uzyskać wiedzę oraz pomoc w zakresie zmiany swojej obecnej sytuacji życiowej. W ramach tego zadania Uczestniczki otrzymały wsparcie ze strony doradcy zawodowego. Dzięki indywidualnym spotkaniom z doradcą zawodowym, Uczestniczki mogły bardzo dokładnie przeanalizować swoją sytuację, związaną z odnalezieniem się na rynku pracy. Ukończyły również szkolenia „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” oraz „Grupę wsparcia”. Te szkolenia motywowały, wspierały oraz dawały Uczestniczkom pewne wskazówki, które były źródłem oraz motorem do efektywnego działania w zakresie zaistnienia na rynku pracy.

Kolejnym bardzo ważnym elementem zadania aktywna integracja, z którego skorzystały wszystkie uczestniczki projektu były kursy zawodowe tj.: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (6 osób) oraz „Profesjonalna obsługa sekretariatu” (1 osoba). Wiedza teoretyczna zdobyta na kursach poparta praktycznymi zajęciami w tym zakresie, dała Uczestniczkom nowe narzędzie, które będą mogły wykorzystać podczas poszukiwania bądź wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Nowym narzędziem realizowanego tegorocznego projektu, w ramach aktywizacji zawodowej, są czteromiesięczne staże, na które zostały skierowane dwie Uczestniczki projektu. Dzięki temu działaniu na terenie gminy Chmielnik dwóch przedsiębiorców zyskało na okres czterech miesięcy pracowników, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Wyżej wymienione formy wsparcia dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otwierają w pewien sposób nowe możliwości oraz dają duże szanse na zmianę sytuacji życiowej osób, które biorą udział w projekcie. Kolejny rok realizacji tego działania to kolejne osoby, które otrzymały możliwość wyjścia ze swojej obecnej nieraz bardzo trudniej sytuacji życiowej.

Brak pracy, brak środków finansowych oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej powoduje wycofanie i niechęć do jakiegokolwiek działania. Biorąc pod uwagę korzyści i efekty jakie zostały uzyskane podczas realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” można stwierdzić, że dzięki tym działaniom zapobiega się wykluczeniu społecznemu.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART