zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Międzygminne ćwiczenia taktyczno-bojowe "MALAWA 2013"
"Owocne wczoraj, aktywne jutro"
"Owocne wczoraj, aktywne jutro"

Zabratówka – jedna z miejscowości naszej gminy. Malowniczo położona wieś, w której nie brakuje urokliwych zakątków. Jej bogactwem oprócz ziemi jest historia, żyjący tutaj ludzie oraz działające organizacje społeczne. Niestety mijają pokolenia, w pamięci zacierają się dawne wydarzenia i postacie. W taki sposób tracimy część swojej tożsamości.

Projekt „Owocne wczoraj, aktywne jutro” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zabratówce to próba zachowania pamięci o historii, tradycji i osobach z Zabratówki. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą organizacji funkcjonujących na terenie miejscowości: OSP, Koła Gospodyń Wiejskich i druhen zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Organizacje te stale ze sobą współpracują działając na rzecz społeczności lokalnej. Podczas wspólnych spotkań narodził się pomysł realizacji inicjatywy mającej na celu zebranie informacji na temat historii wsi, historii KGW i historii OSP. Ideą przewodnią, „klamrą” spinającą projekt są przypadające rocznice: 330-lecia pierwszej wzmianki o Zabratówce, 55-lecia powstania KGW i 80-lecia powstania OSP.

Według zamierzeń wnioskodawcy inicjatywa ma się przyczynić do: ocalenia od zapomnienia najważniejszych wydarzeń z życia miejscowości, podniesienia świadomości historycznej mieszkańców, pobudzania wrażliwości na historię i kulturę, aktywizacji mieszkańców, nauki wspólnego działania międzypokoleniowego oraz promocji miejscowości.

Rezultatem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie i wydanie trzyczęściowej publikacji oraz przygotowanie wystawy najciekawszych zdjęć dokumentujących historię wsi i organizacji w działających na jej terenie. Innym efektem podjętych działań jest utworzenie strony internetowej (http://www.ospzabratowka.ostnet.pl/projekt/) opisującej projekt. Zwięczeniem pracy była organizacja spotkania podsumowującego przedsięwzięcie. Spotkanie to odbyło się 30 listopada w Sali Domu Ludowego w Zabratówce.

W celu sprawnej realizacji projektu powołano trzy grupy robocze, które zajęły się opracowaniem publikacji. Każda grupa miała za zadanie opracowanie jednej części wydawnictwa i zgromadzenie jak największej ilości historycznych zdjęć. Pierwszy zespół zadaniowy składał się z druhen, członkiń MDP, drugi z członkiń KGW, a trzeci z druhów strażaków. Grupy pracowały przez trzy miesiące, wytrwale zbierając materiały do książki i wystawy fotografii. Mieszkańcy Zabratówki chętnie wspomagali autorów publikacji, udostępniając im swoje domowe archiwa.

Źródłami wiedzy o historii były kroniki (parafialna, OSP, KGW), książki protokołów, sprawozdania, korespondencja, księgi ewidencji, różne prywatne zapiski i pamiętniki. Źródłem wiadomości dla autorów publikacji były również wspomnienia i relacje mieszkańców. Podczas pracy zebrano także znaczną ilość ciekawych fotografii.

Przedsięwzięcie pozwoliło ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe jakie stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Projekt pozwolił zapoznać się młodemu pokoleniu z historią swoich przodków, często już nawet zapomnianych, których działalność przyczyniła się rozwoju Zabratówki.

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy udało się zebrać i usystematyzować materiały dotyczące historii miejscowości. Również po raz pierwszy wydano w formie książkowej opracowanie dotyczące Zabratówki. Autorzy mają nadzieję, że będzie ona bazą, podstawą do dalszych prac nad odkrywaniem naszej lokalnej historii.

Realizacja projektu była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Generator Inspiracji.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART