zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXV

  1. UCHWAŁA NR XXXV/223/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Wisłok”.
  2. UCHWAŁA NR XXXV/224/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
  3. UCHWAŁA NR XXXV/225/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. UCHWAŁA NR XXXV/226/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XXXV/227/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  6. UCHWAŁA NR XXXV/228/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik.
  7. UCHWAŁA NR XXXV/229/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  8. UCHWAŁA NR XXXV/230/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
  9. UCHWAŁA NR XXXV/231/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Chmielnik, a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.
  10. UCHWAŁA NR XXXV/232/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART