zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Inwestycje i remonty gminne

Informujemy, że w IV kwartale bieżącego roku zakończone zostały postepowania przetargowe na realizacje inwestycji pn. ”Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku wraz z wykonaniem nowych studni, modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody”. Zakres rzeczowy robót planowanych do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji podzielony został na 4 niezależne części. Na wszystkie części inwestycji zostały zawarte umowy z wykonawcami robót. W ramach udzielonych zamówień zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

  • część I – „Wykonanie studni głębinowych S-4 i S-5 w Chmielniku” – wykonawcą robót jest firma ALGEO Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 - wartość brutto: 282 875,40 zł,
  • część II – „Wykonanie przyłączy wodociągowych ze studni S4 i S5 do SUW, ogrodzenie studni S4 i S5 oraz wykonanie przyłączy energetycznych dla studni S4 i S5” – wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 175 275,00 zł,
  • część III – „Wykonanie modernizacji, rozbudowy i monitoringu SUW i studni głębinowych” – wykonawca robót jest HYDRO-PARTNER sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a – wartość brutto: 631 844,92 zł,
  • część IV – „Wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku” - wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 922 500,00 zł.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że realizacja przedmiotowej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wykonanie inwestycji pozwoli na wyeliminowanie częstych awarii z jakimi wspólnie musimy się zmagać w ostatnich latach. Zły stan starej sieci objętej inwestycją uniemożliwia prawidłowe zaopatrzenie w wodę ponad 130 gospodarstw, ponadto rozbudowa sieci i SUW pozwoli na podłączenie w ramach inwestycji 30 nowych odbiorców.

Pragniemy jednocześnie zwrócić się z gorąca prośba o współpracę i wyrozumiałość mieszkańców przy realizacji robót objętych inwestycją. Nasze wspólne działania pozwolą na szybkie, fachowe i terminowe wykonanie prac. Planowany termin zakończenia całości prac został ustalony do 20 listopada 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że dzięki sprzyjającej pogodzie mimo okresu jesienno – zimowego udało nam się rozpocząć realizację prac. Na potwierdzenie tego kilka ujęć z placu budowy.

 


Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART