zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, Osi Priorytetowej nr 2 „Infrastruktura techniczna”, Działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna” został zrealizowany.

Nowe oblicze zyskały budynki Domów Ludowych w Zabratówce, Borówkach, Błędowej Tyczyńskiej, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół oraz Urzędu Gminy w Chmielniku.
W ramach projektu w 2013 r. wykonano prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu poddaszy, wymianie grzejników w budynkach domów ludowych, dociepleniu poddasza w budynku Urzędu Gminy, a także dociepleniu ścian zewnętrznych i poddaszy oraz montażu systemu solarnego i modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu Szkół w Chmielniku.

Koszt prac objętych projektem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chmielniku wyniósł 233 759,68 zł,
w Zespole Szkół w Chmielniku 290 509,92 zł. Prace budowlane w w/w obiektach prowadziła firma InterPol z Jarosławia. Wysokość kosztów prac w Borówkach wyniosła 119 057,89 zł, w Błędowej Tyczyńskiej 87 485,45 zł, w Zabratówce 93 287,84 zł - wykonała je firma Drew-Bis z Rzeszowa. Docieplenie stropu w budynku Urzędu Gminy w Chmielniku za cenę 37 336,48 zł zrealizowała firma Wiber z Rzeszowa.

Pozytywne efekty z przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych są już widoczne. To nie tylko lepsze wrażenia estetyczne po spojrzeniu na odnowione budynki, ale także dające się już zauważyć oszczędności w zużytej energii cieplnej w porównaniu z ubiegłorocznym sezonem grzewczym.

Podniesienie efektywności energetycznej budynków objętych projektem dofinansowywane jest ze środków EFRR. Dotacja wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych tj. 887 tys. zł.

Agnieszka Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART