zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Życzenia
Karta Dużej Rodziny

Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dotycząca Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych, jak i partnerów sektora prywatnego, którzy chcieliby by przystąpić do programu.


Poniżej treść pisma Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie:


„Szanowni Państwo !


Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Program to bezpośrednie wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. Karta adresowana jest do wszystkich rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, mających na utrzymaniu trójkę i więcej dzieci, w wieku do 18 roku lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się bądź studiuje, natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców lub rodzica, bez ograniczenia wieku, bez względu na kryterium dochodowe, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Podkarpacia.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny daje możliwość skorzystania z systemu ulg i rabatów, które zaoferowały instytucje kultury w województwie podkarpackim oraz inni partnerzy sektora prywatnego.

Chcąc pozyskać kartę należy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.wkdr.pl (zakładka dokumenty do pobrania) wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie lub złożyć osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120.

Chcąc zostać partnerem Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny wzbogacając przez swoje usługi i towary katalog ulg i zwolnień dla posiadaczy karty. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wkdr.pl (zakładka informacje dla partnerów) po wypełnieniu przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie lub elektronicznie na adres rops@wkdr.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej www.wkdr.pl oraz pod numerem telefonu 17 850 8321. ”

Dorota Ziaja


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART