zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Życzenia
Pomoc społeczna

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od 01.12.2014 roku jest realizowany Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 (PO PŻ), który jest kontynuacją dotychczasowego programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD).

Program ten będzie wspierał osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej poprzez pomoc w formie produktów żywnościowych.

Pomocą żywnościową będą objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 684 zł dla osoby w rodzinie i 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Jednocześnie informujemy, iż żywność z tego programu oprócz Banku Żywności wydawać będzie Caritas, PKPS, PCK.

Osoby i rodziny z terenu naszej Gminy pomoc żywnościową otrzymają na podstawie skierowania otrzymanego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku niezbędnego do przedłożenia w miejscu wydawania artykułów spożywczych ze wskazaniem nazwy i adresu organizacji partnerskiej, regionalnej lub lokalnej, do której kierowana jest osoba lub rodzina.

Zakwalifikowane osoby otrzymają co najmniej jedną paczkę żywnościową składającą się z następujących produktów:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe,
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe,
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe,
  • olej rzepakowy - 1 opakowanie jednostkowe,
  • mleko UHT - 2 opakowania jednostkowe.

Wiesława Buż


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART