zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Podziękowanie
Rada Gminy VII Kadencji
WYNIKI WYBORÓW
Informacja o kursowaniu autobusów w okresie świątecznym
Rada Gminy VII Kadencji

 

Czarnota Ryszard – 51 lat, żonaty, Radny VI i VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, długoletni członek OSP w Woli Rafałowskiej.


 

Drążek Grażyna Małgorzata – 47 lat, mężatka, 1 dziecko. W VI kadencji Radna Gminy oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Obecnie w VII kadencji Przewodnicząca Rady Gminy Chmielnik. Wspólne działania wraz z mieszkańcami w ramach projektów zewnętrznych zawsze mnie dopingowały. Mam nadzieję, że współpraca będzie nadal przynosić korzyści i pożytek.


 

Dykiel Zofia – Urodziłam się i mieszkam w Chmielniku, mam 70 lat. Wiele czasu poświęcałam na pracę społeczną wraz z mieszkańcami przysiółków Pole, Ukraina, Grabówka, Niedybrze. Zostałam odznaczona złotym i srebrnym krzyżem „Zasłużona dla Województwa Rzeszowskiego”


 

Filip Zofia – Od 4 lat jestem sołtysem wsi Borówki. Obecnie Radną VII kadencji Rady Gminy Chmielnik. Jestem mężatką, mamą 6 dzieci. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem domu i małego gospodarstwa rolnego. Jestem członkinią KGW w Borówkach.


 

Głodowski Józef – 65 lat, emeryt, żonaty, 1 dziecko – syn oraz dwoje wnuków Dorota i Szymon. Jestem członkiem Rady Sołeckiej, Przewodniczącym Rady Parafialnej w Zabratówce. Obecnie w VII kadencji jestem Radnym Gminy Chmielnik.


 

Krzysztof Kwoka – 32 lata. Mieszkam w Chmielniku. Żonaty. Syn. Pracuję jako mistrz na WSK ZM RZESZÓW. Jestem przewodniczącym związków zawodowych.


 

Nazimek Felicjan – Urodziłem się i mieszkam w Chmielniku, jestem emerytem. Od 22 lat współpracuję z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jako agent ubezpieczeniowy. Posiadam małe gospodarstwo rolne.


 

Pieńczak Halina – agent ubezpieczeniowy


 

Pietrucha Józef – 48 lat, 4 dzieci. Zainteresowania: turystyka, kajakarstwo, jazda konna. Mieszkam w Chmielniku.


 

Jan Siwiec lat 56 – żonaty dwójka dzieci. Kolejną kadencję pracuję w Komisji Rolnictwa, inicjatyw Społeczno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Chmielnik. Tej kadencji szczególny nacisk kładziemy na uregulowanie spraw związanych z uporządkowaniem gruntów rolnych. Nasza Gmina zasługuje na mino przyjaznej i bezpiecznej dla wszystkich swoich mieszkańców.


 

Sroka Ewa – 45 lat, zawód pielęgniarka, mężatka, 2 dzieci. Zainteresowania: medycyna, literatura.


 

Szczepański Piotr – 48 lat, średnie wykształcenie, żonaty, 3 dzieci. Pełnię V kadencję funkcję Radnego Gminy Chmielnik oraz sołtysa wsi Zabratówka. Jestem wieloletnim członkiem OSP w Zabratówce. W 2011 r. zdobyłem III miejsce w konkursie „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego”.


 

Szydełko Anna – mieszkam w Chmielniku. Od 2005 roku jestem sołtysem wsi, a od 2006 r. Radną Gminy Chmielnik. Od 6 lat jestem członkinią KGW w Chmielniku. Podejmuję inicjatywy społeczne i staram się pracować na rzecz środowiska.


 

Witowski Stefan – 65 lat, emeryt, przez 20 lat prowadziłem gospodarstwo specjalistyczne. Obecnie w VII kadencji jestem Radnym Gminy Chmielnik. Zostałem obdarowany zaufaniem mieszkańców Woli Rafałowskiej. Chciałabym mieć wpływ na rozwój infrastruktury gminnej ze szczególnym uwzględnieniem mojej miejscowości.


 

Ziobro Adam lat 32. Dzięki Państwa zaufaniu otrzymałem mandat radnego, jest to moja trzecia kadencja w Radzie Gminy w Chmielniku. Funkcję tą traktuję jako służbę i współpracę a nie jako przejaw sprawowania władzy. Współpracując z ludźmi skupionymi wokół różnego rodzaju organizacji społeczno-kulturalnych z terenu naszej gminy biorę aktywny udział w przedsięwzięciach przez nich realizowanych. Liczę na dobrą współpracę zarówno z Panem Wójtem i radnymi w Radzie Gminy jak i – co równie ważne – ze Panem Starostą i radnymi w Radzie Powiatu. Tylko takie wspólne działania również na szczeblu powiatu, dadzą naszej gminie możliwość na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej.Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy odbywać się będzie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz 13.00 – 15.00 w pokoju 39
W sprawie dyżuru Radnych Gminy informacja zostanie zamieszczona w następnym numerze Wieści.

Grażyna Małgorzata Drążek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART