zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 4/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA X

  1. UCHWAŁA NR X/57/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  2. UCHWAŁA NR X/58/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  3. UCHWAŁA NR X/59/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  4. UCHWAŁA NR X/60/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/107/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa z późniejszą zmianą przyjętą uchwałą Nr XVI/117/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2008 roku.
  5. UCHWAŁA NR X/61/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  6. UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
  7. UCHWAŁA NR X/63/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
  8. UCHWAŁA NR X/64/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2016-2022".

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART