zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 4/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Program Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2016-2023

Rozpoczęły się przygotowania do opracowania Programu Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023. Dotychczas obowiązujący dokument strategiczny traci ważność w roku bieżącym.

Harmonijny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy rozumiany w ujęciu lokalnym, ale również regionalnym, krajowym oraz europejskim ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia komfortu życia jej mieszkańców oraz stworzenie przyjaznego otoczenia dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców. Dokument ten stanowił będzie główny punkt odniesienia decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez samorząd gminy.

Nieustannie zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, wymagają nowego spojrzenia na zasoby gminy oraz gospodarowania nimi w taki sposób, aby gmina mogła się rozwijać, mając na względzie także najistotniejsze trendy wypracowane na wyższych szczeblach.

Określone w Programie zadania priorytetowe dla stworzenia lepszych warunków do życia w gminie skierowane będą nie tylko do samorządu lokalnego, ale również do przedsiębiorców, instytucji, organizacji działających na jej terenie oraz mieszkańców, gdyż tylko wspólne działanie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, społecznej, przestrzennej czy ochrony środowiska może pozwolić na osiągnięcie sukcesu.

Istotne dla opracowania Programu będzie poznanie oczekiwanych przez mieszkańców kierunków rozwoju Gminy, co zostanie zdiagnozowane na podstawie przygotowanej w tym celu Ankiety.

Liczymy na liczny udział w badaniu.

Ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy w Chmielniku, u Sołtysów oraz na stronie internetowej www.chmielnik.pl.

Agnieszka Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART