zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Wspólne świętowanie 98 rocznicy odzyskania niepodległości w Chmielniku
Życzenia
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik

Gmina Chmielnik rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik”. Przedsięwzięcie znalazło się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt zadania szacowany jest na ok. 2 miliony złotych, a gmina może liczyć na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Chmielnik, tj.: Szkoły Podstawowej w Chmielniku, Remizy OSP w Błędowej Tyczyńskiej, Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej, Domu Ludowego w Woli Rafałowskiej, Szkoły Podstawowej w Zabratówce i Domu Strażaka w Zabratówce. Wszystkie wymienione budowle charakteryzują się bardzo niską efektywnością energetyczną budynków. Wynika ona ze złego stanu technicznego, a także z przestarzałych rozwiązań technicznych i technologicznych. Taka sytuacja wpływa na znaczne straty energii, niski komfort użytkowania obiektów oraz możliwości ich wykorzystywania. Dla wszystkich obiektów sporządzono audyty energetyczne w celu przygotowania optymalnych rozwiązań technicznych modernizacji.

Zaplanowany w dokumentacji technicznej zakres prac jest szeroki i będzie obejmował m.in. docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie opasek odbojowych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i izolacje posadzek, docieplenie dachów, modernizację lub wykonanie nowych systemów grzewczych wraz z wymianą pieców gazowych, modernizację instalacji elektrycznych wraz z montażem energooszczędnych opraw oświetleniowych, wymianę stolarki drzwiowej (stolarkę okienna przewidziano do wymiany w budynku Remizy OSP w Błędowej Tyczyńskiej), instalację paneli fotowoltaicznych. Przyjęte założenia techniczne modernizacji obiektów pozwolą na poprawę ich stanu technicznego. Ponadto ulegną obniżeniu koszty utrzymania budynków (koszty energii elektrycznej i gazu), a użytkownicy odczują wzrost komfortu cieplnego.

W najbliższym czasie zostanie wszczęte postepowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców modernizacji poszczególnych budynków. Rozpoczęcie prac zaplanowano na marzec przyszłego roku, natomiast przewidywane zakończenie realizacji projektu to koniec października.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART