zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2018 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych
Zespół interdyscyplinarny
Karta Dużej Rodziny
Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od miesiąca listopada 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 roku poz. 1497), wysokość:

  • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie,
  • zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie,
  • specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić 215,84 zł miesięcznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (MP z 2018 roku poz. 1099) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosić będzie 1 583,00 zł.

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART