zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2018 OŚWIATA I KULTURA
Sto lat temu odzyskaliśmy niepodległość! Kochamy Cię Polsko !!!

Kulminacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była uroczystość szkolna zatytułowana „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”, będącą twórczą realizacją przez naszą szkołę projektu grantowego Narodowego Banku Polskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ta patriotyczno-edukacyjna uroczystość zaangażowała całą społeczność szkolną, co dodatkowo wzmocniło wychowawczy charakter tego przedsięwzięcia. Otwierając to uroczyste spotkanie, Dyrektor Szkoły, Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, mgr Halina DRĄŻEK, przywołała słowa poety odwołujące się do odrodzonej po latach niewoli Polski, a następnie pozdrowiła zebranych i serdecznie przywitała przybyłych gości, m.in.: Wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Przewodniczącą Rady Gminy Chmielnik, Zastępcę Wójta gminy Chmielnik, Przewodniczącą Stowarzyszenia Promocji Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”. Serdeczne słowa powitania skierowała pani Dyrektor do delegacji szkół z terenu gminy, na czele z ich dyrektorami i reprezentacją uczniów, a także do przybyłych rodziców i miejscowej społeczności szkolnej - w tym uczniów występujących w programie artystycznym oraz ich opiekunów - nauczycieli. Pierwszą część uroczystości stanowiło widowisko słowno-muzyczne, na które złożyły się recytacje tekstów poetyckich i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dodatkową rangę tej części uroczystości o charakterze oficjalnym nadało wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w asyście pocztu sztandarowego szkoły. Po oficjalnym otwarciu dalszą część uroczystości poprowadziły uczennice klasy siódmej, zarazem liderki samorządu szkolnego. W tekstach poetyckich, recytowanych z pełną ekspresją i wyraźnym przejęciem przez uczniów, usłyszeliśmy słowa o trudnej, ale i heroicznej przeszłości, a także o niezachwianej wierze w to, że odzyskanie niepodległości jest możliwe i nigdy z tego marzenia nie należy rezygnować. Co więcej - usłyszeliśmy płynące z ust poetów słowa o tym, że ofiara powstańców listopadowych i styczniowych, i wszystkich tych, którzy złożyli życie na ołtarzu ojczyzny, nie pójdzie na marne i wyda plon, którym będzie wypełnienie testamentu przodków przez następujące po nich pokolenia, podejmujące niezłomną walkę o odzyskanie niepodległości. Podsumowaniem tej części pełnej emocjonalnych uniesień było po trzykroć powtarzane pytanie „Czym dla Ciebie jest Polska?” adresowane do różnych grup odbiorców widowiska. Usłyszeliśmy zróżnicowane odpowiedzi, zarazem piękne i przejmujące w swej formie i treści. Osobną wagę poświęcić trzeba warstwie muzycznej i tanecznej widowiska patriotycznego. Oprócz pieśni śpiewanych chóralnie przez uczniów naszej szkoły, jak chociażby Gaude Mater Poloniae, były i wykonane wspólnie przez ogół zebranych pieśni legionowe, w tym m.in. „Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Istotnymi elementami tanecznymi, które podkreślały niepowtarzalny klimat i charakter widowiska był taniec z polską flagą w wykonaniu grupy dziewcząt z klasy siódmej, widowiskowy krakowiak w wykonaniu najmłodszych uczniów (klasy 0-1) ubranych w piękne krakowskie stroje, a także niesamowity, a przy tym energetyczny polonez w wykonaniu wszystkich obecnych – i społeczności szkolnej, i zaproszonych gości- sprawnie i z fantazją poprowadzony przez parę znakomitych i pięknie ubranych wodzirejów. Chciałoby się powiedzieć parafrazując słowa poety: „I ja tam byłem, i to zobaczyłem, a co zapamiętałem, to wam opisałem”.

Ale to nie koniec atrakcji towarzyszących tej jubileuszowej uroczystości. Kolejną z nich było podsumowanie gminnego konkursu na „Laurkę dla ojczyzny”, którego pomysłodawcą była nasza szkoła. Nagrody dla laureatów konkursu wręczyła pani dyrektor wspólnie z panią kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku, współorganizatorem konkursu. Spotkał się on z żywym zainteresowaniem społeczności szkolnych naszej gminy i stał się autentycznym wyrazem patriotycznego zaangażowania dzieci i młodzieży wyrażonego słowem i obrazem. Nie zabrakło podniosłych, ale i prostych słów zawierających bogaty ładunek emocji, podobnie można opisać elementy plastyczne prac konkursowych, w których oprócz symboli narodowych pojawiły się symbole walki o niepodległość czy wizerunki postaci uosabiających tę walkę, czy też ofiarnie i bezgranicznie służących tej sprawie.

„Dla Ciebie Polsko za mundurem młodzież sznurem” to tytuł wystawy związany z innym jubileuszowym projektem. Na wystawie mogliśmy zobaczyć fotografie uczniów naszej szkoły ubranych w stroje z czasów powstania warszawskiego. Ten projekt uświadamiał odbiorcom, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, że wielu młodych Polaków, w tym także dzieci, czynnie angażowało się w walkę z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej i ginęło za ojczyznę, wierząc, że służą sprawie najważniejszej- wolnej w przyszłości i niepodległej Polsce.

Uzupełniała tę wystawę historyczna prezentacja poświęcona ojcom niepodległości, a opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” oprócz widowiska słowno-muzycznego znalazł swój wyraz także w pracach przygotowanych przez uczniów. Jedną z nich były „Skarbonki”, które mogły zaimponować różnorodnością formy, niezwykłą pomysłowością i kolorystyką.

Drugą praca o charakterze projektowym była prezentacja historii polskiego pieniądza oraz przybliżenie postaci Władysława Grabskiego, autora reformy walutowej w II Rzeczpospolitej. Całą uroczystość zamykał bal dla społeczności szkolnej, prowadzony przez pomysłowego wodzireja. W różnorodnych tańcach każdy miał okazję się sprawdzić i odreagować emocje towarzyszące uczniom tego dnia. Radosne podsumowanie najważniejszej szkolnej uroczystości dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do wielu historycznych refleksji. Pierwsza z nich to wielki szacunek dla tamtych pokoleń, które, mimo tak wielu różnic i różnych doświadczeń porozbiorowych, umiały się ponad podziałami porozumieć. Druga, godna szczególnego podkreślenia- to wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym, czego potwierdzeniem była postawa młodych Polaków w czasie II wojny światowej. I wreszcie trzecia -
z poprzednią ściśle związana. Kształtowanie żarliwego patriotyzmu wśród pokolenia Kolumbów to duża (choć niewyłączna) zasługa pedagogów II Rzeczpospolitej, która była dostrzegana i doceniania nie tylko przez elity polityczne, ale i całe społeczeństwo. I ostatnia, do poprzedniej nawiązująca: dzisiejsze młode pokolenie jest również wychowywane w duchu patriotycznym przy pełnym zaangażowaniu pedagogów, czego potwierdzeniem są tegoroczne obchody odzyskania niepodległości przez Polskę, ale nie tylko. By jednak wychowanie patriotyczne miało tak istotny wpływ na kształtowanie postaw i charakterów młodego pokolenia jak kiedyś, potrzeba wsparcia tej pracy i działalności nauczycieli ze strony elit politycznych, społeczeństwa, a także wzmacniania autorytetu nauczyciela i jego pozycji społecznej. Bez tego trudno będzie w sposób powszechny i skuteczny kształtować patriotyczne postawy pokoleń, czy wpływać na kształtowanie ich charakterów. A pamiętać powinniśmy, że „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”, w realizacji którego wszyscy powinniśmy się nawzajem wspierać i uzupełniać.

Andrzej PIECZONKA
SP Wola RAFALOWSKA


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART