zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2018 STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE

To już 10 lat działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”

Podsumowanie 10letniej działalności Stowarzyszenia odbyło się podczas uroczystości „SPOTKANIE Z NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”, które odbyło się 24 listopada 2018 r.

Przybyło wielu wspaniałych gości.


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kar. Wyszyńskiego przedstawili zebranym program „Opowiedz nam Polsko”.

 

Jan Paweł II powiedział:

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania

o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie
bez odpowiedzi!

Jako mieszkańcy Woli Rafałowskiej, a jednocześnie członkowie Stowarzyszenia staramy się te słowa wcielać w życie. Głównym naszym celem jest rozwój i promocja naszej wsi, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych mieszkańców.

DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

Zbieramy, opracowujemy i wydajemy w postaci książek historię naszej miejscowości Woli Rafałowskiej:

Przystępując w 2008 r. do spisywania losów mieszkańców Woli Rafałowskiej, mieliśmy przekonanie i mamy je do dziś, że jest to naszą powinnością, naszym obowiązkiem wobec przodków oraz następnych pokoleń. Dzięki tym książkom zostawiamy wiedzę o życiu wsi: jej historii, zwyczajach, tradycji i życiu codziennym mieszkańców.

Jesienią 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na dzieło literackie i prace historyczną pt. „Ocalić od zapomnienia moją małą Ojczyznę” – nagrodzone wiersze i wszystkie nadesłane wspomnienia wydaliśmy w pokonkursowym tomiku „Z Mojej Małej Ojczyzny”. Druk sponsorowany był przez Firmę REWA.

W 2011 roku wydaliśmy drugą książkę „Z Mojej Małej Ojczyzny – Historia wsi życiem ludzi pisana”, która powstała z potrzeby ocalania od zapomnienia dziejów Woli Rafałowskiej. Powstała, aby utrwalić sylwetki Ludzi, którym wieś i jej mieszkańcy wiele zawdzięczają. Powstała także z potrzeby podzielenia się opowieścią o swoim życiu przez ludzi mieszkających z dala od miejsca swojego urodzenia, powracających tu myślami i sercem. Druk sponsorowany był przez Firmę REWA oraz Drukarnię Cyfrową ZAZ w Woli Rafałowskiej.

Trzecią książkę pod tym samym tytułem, tylko część II, oddaliśmy w Państwa ręce już 2012 roku. Zawiera ona kolejne wspomnienia ludzi m.in.: o działaczach społecznych, o zamordowanej za przechowywanie Żydów (Rozalii Socha), opisane są dzieje parafii w Woli oraz tradycje, obrzędy i prace polowe w Woli Rafałowskiej. Druk współfinansowany był przez UG Chmielnik

W 2015 r. wydaliśmy czwartą książkę która zawiera historię oświaty w Woli Rafałowskiej, słownik miejscowej gwary, galerię drewnianych domów, a także tradycje, obrzędy bożonarodzeniowe i wybrane epizody z życia ludzi. Druk finansowany był w ramach projektu FIO.

No i 2018 r. piąta, jubileuszowa, której druk współfinansowany był przez UG w Chmielniku. Książka „Z mojej małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana część IV” składa się z dwóch części, pierwsza to kilka rozdziałów o różnej tematyce, zaś druga w całości mówi o historii Woli Rafałowskiej w XIX w.

 

Pierwszy rozdział „To już dziesięć lat działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” zawiera opis działalności Stowarzyszenia. Chcieliśmy przybliżyć Państwu to co udało nam się w okresie dziesięciu lat zrobić. Wybraliśmy naszym zdaniem najważniejsze działania, które zmieniały nasza szarą rzeczywistość. Opracowałam go wspólnie z kolegami.

Następne rozdziały: „Czesława Czarnota (1930-2017) – wspomnienie” oraz „Historia życia Stanisławy i Edwarda Sroków” poświeciliśmy wspomnieniom o naszych nauczycielach.

Szkoła nauczycielem stoi, to powiedzenie znane od lat i jakże prawdziwe w naszym przypadku. Jako społeczeństwo Woli Rafałowskiej mieliśmy to szczęście, że troje nauczycieli przez ponad 40 lat jak trzy filary „trzymały” naszą szkołę na bardzo wysokim poziomie. To Pani Czesława Czarnota (Szmyd), Pani Stanisława Sroka (Nowak) i Pan mgr Edward Sroka poświęcili najlepsze lata swojego życia na edukację, wychowanie dzieci i młodzieży, a w pierwszych latach swojej pracy także ludzi dorosłych. Brali również bardzo aktywny udział w życiu społecznym wsi. Można więc powiedzieć, iż to oni ukształtowali obraz społeczeństwa w Woli Rafałowskiej. Rozdziały o p. Czarnotowej opracowała córka Małgorzat Nowak przy współpracy wnuczki Agnieszki Kołodziej, a o swoich dziadkach opisały panie Ewa i Justyna Rejwer.

Rozdział „Wolańscy organiści” opracował pan Jan Niepokój na podstawie informacji uzyskanych dzięki uprzejmości rodzin poszczególnych organistów, a w przypadku pana Jana od niego samego. Przedstawione są tu sylwetki naszych wolańskich organistów od 1922 r. p. Michał Sawicki, Szczepan Panek, Władysław Nutowski, Kazimierz Gargała i Jan Murias. Opisany jest tu również największy i najdostojniejszy instrument – jakim są organy. Pierwsze organy w naszym parafialnym kościele zagrały już około 17.00-ego roku, zmieniono je na nowe w 1893 r., a te służą do dziś.

Rozdział pt. „Wujek Romek” opisuje tragedię jednej z polskich rodzin na wschodzie. Z treści dowiadujemy się jak kruche i niepewne były losy ludzi w czasie wojny i po niej. Sprawdziło się tu powiedzenie, że czasem szuka się bardzo daleko, a informacje są na wyciągnięcie ręki – w sąsiedniej wsi. Niestety autorzy dowiedzieli się o tym zbyt późno. Inspiracją do poszukiwań krewnego przez panów Zbigniewa Smyczka i Daniela Czarnotę było zdjęcie, które przedstawia Romana Bujaka podczas orki w Rzeszowicach k/Sokala na Wołyniu.

W drugiej części tej książki znajduje się publikacja zatytułowana „Życie mieszkańców Woli Rafałowskiej w XIX w. czyli co wyczytałem z ksiąg metrykalnych tutejszej parafii?” autorstwa pana Ryszarda Jesiołkiewicza. Zapoznając się z treścią tego opracowania możemy poznać wcześniejsze dzieje naszej wsi, uzyskać informację na temat dawnych jej mieszkańców, ich życia, obyczajów i pracy.

Znajdziemy tu również fragmenty map katastralnych Woli Rafałowskiej z czasów austriackich, rok 1850. Z analizy tych map można uzyskać wiele informacji o ówczesnej infrastrukturze i wyglądzie wsi, a nawet o zamożności tutejszych rolników. Analiza Ksiąg metrykalnych: „Księgi urodzeń”; „Księgi małżeństw”; oraz „Księga zgonów” umożliwia poznanie życia swoich nawet bardzo odległych przodków.

Zacytuję słowa autora: „Mam nadzieję, iż do książki tej zajrzą młodzi czytelnicy i chociaż w części zmieni ona ich podejście do historii. Przestaną ją traktować jako coś, czego trzeba się nauczyć, bo ktoś zrobi sprawdzian, test lub egzamin, a poczują, że jest to sposób poznania życia swych, może nawet bardzo odległych, ale jednak, przodków.”

Składamy gorące podziękowania i gratulacje autorom i tym, którzy przyczynili się do powstania wszystkich książek. Ciągle szukamy materiałów, zdjęć dotyczących losów ludzi i instytucji działających w naszej wsi, dlatego zwracamy się do Państwa
z ogromną prośbą o pomoc w uzyskaniu kolejnych cennych, a może z pozoru błahych informacji, które moglibyśmy umieścić w kolejnej książce. Zdajemy sobie sprawę ile jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie.


Kolejnym naszym działaniem jest prowadzenie Izby Tradycji. Członkowie Stowarzyszenia wyszukują stare przedmioty, które dawniej niezbędne były w gospodarstwie, dokumenty i zdjęcia związanych z życiem naszej wsi;

 • w 2010 r. utworzyliśmy Kącik Regionalny, gdzie zgromadziliśmy pozyskane „skarby”.
 • w 2012 r. – po adaptacji strychu utworzyliśmy Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji przedmiotów, zdjęć i dokumentów mówiących o historii wsi oraz miejsce spotkań i warsztatów.
 • rok 2016 – projekt „Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje” - zebraliśmy od mieszkańców stare religijne obrazy,
 • w 2017 r. dzięki projektowi „Ze Sztuką i Tradycją za pan brat”, środkom z Funduszu Sołeckiego oraz bardzo dużemu zaangażowaniu Członków Stowarzyszenia zaadoptowano kolejną część strychu i powstała tam Stałą Galerię Starych Religijnych Obrazów.

Izba Tradycji z galerią obrazów jest miejscem pielęgnowania i pokazywania tradycji lokalnych, warsztatów, obcowania ze sztuką, integrującym i rozwijającym talenty mieszkańców w różnym wieku. Odnowione i zaprezentowane eksponaty są świadkami historii, zabytkami kultury materialnej, naszym dziedzictwem.

  

W Izbie Tradycji organizujemy Dni Otwarte oraz lekcje muzealne

Podejmujemy działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów poprzez organizowanie spotkania i imprezy integrujących środowisko

Przy współpracy z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową i Biblioteką w Woli Rafałowskiej, na placu obok firmy REWA oraz Placu Arena zorganizowaliśmy 8 imprez plenerowych: festynów, pikników z okazji Dnia Dziecka, dożynek

Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych

Zapraszamy mieszkańców na spotkania Andrzejkowe, Świąteczno-Sylwestrowe i z okazji Dnia Kobiet

W latach 2009 – 2011 organizowaliśmy dla dzieci Ferie w Świetlicy. Odbył się wieczorek taneczny dla młodzieży, Bal Karnawałowy dla Maluchów, a w 2012 – zorganizowano i opłacono dla dzieci, młodzieży pokazy naukowe – „Z fizyką na ty” – przez Radiolatorium.

W latach 2008 -2010 organizowane były Mikołajki dla najmłodszych, od roku 2011 do 2017 Mikołaj z Teatrem, a w 2018 r. było to Mikołajkowe spotkanie z muzyką.

W 2009 r. udało się mam zaprosić na spotkania 2 ciekawe postacie: był to rodak, pan Franciszek Szydełko, i już św. pamięci Markiem Czarnota

 


 

Od roku 2008 organizujemy rajdy piesze „Szlakiem Wolańskich Przysiółków,” pragniemy, aby mieszkańcy, zwłaszcza najmłodsi, lepiej poznali swoją „Małą Ojczyznę”, jej historię (nazwy przysiółków), kapliczki na trasie rajdu. Chcemy popularyzować piesze wędrówki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uwrażliwiać na piękno przyrody. W ciągu 10 lat zorganizowaliśmy ich 8, w tym 2 o zasięgu gminnym.

Organizujemy wycieczki dla mieszkańców, aby umożliwić im zwiedzanie różnych zakątków naszego regionu i Polski. Chcemy rozbudzić w nich zamiłowanie do wędrówek. Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy z naszymi mieszkańcami w 15 wycieczkach.

Od 2010 roku Stowarzyszenie „Nasza Wola” włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu „Ogniska Patriotyzmu” dlatego 3-maja i 11 listopada. 

Przygotowujemy wystawy „Odkrywamy talenty i pasje mieszkańców Woli Rafałowskiej” Pierwsza wystawa to rok 2010, podobną zorganizowaliśmy również w 2014 roku, robimy je również przy każdej imprez plenerowych na Placu Arena – Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Przedsiębiorczości.

Podczas 10-letniej działalności zorganizowaliśmy szereg warsztatów pozwalających mieszkańcom rozwinąć swoje predyspozycje, zainteresowania, zdolności.

Od 2008 r. zrealizowaliśmy 18 projektów. Dzięki nim mogliśmy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym i stworzyć mieszkańcom ciekawą ofertę spędzenia czasu wolnego, rozwoju ich pasji i zainteresowań.

1) W ramach zadań publicznych z Urzędu Gminy w Chmielniku

Od 2013 – 2018 realizujemy zadanie „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik” w ramach którego organizowano rajdy, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, warsztaty artystyczne, garncarskie, cyrkowe, spotkania z teatrem dla dzieci, w ostatnim Gminnym Rajdzie Pieszym dla Niepodległej – wzięło w nim udział 150 osób

2) W ramach dotacji z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej- Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalny Fundację Generator Inspiracji od 2012 r. zrealizowaliśmy 6 projektów

2012 r. „Izba Tradycji - łączy pokolenia"

2013 r. Projekt „Od kłóska do kiczki”

2014 r. „AKTA w DL” (Aktywni, Kreatywni, Twórczy Amatorzy w Domu Ludowym)

2015 r. ”Rusz głowa i mięśniami”

2016 r. „Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje”

2017 r. "Ze Sztuką i Tradycją za pan brat"

3) W ramach Programu FIO 2015, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zrealizowaliśmy projekt „NASZA WOLA - Historia wsi życiem ludzi pisana”. Zorganizowano: Dożynki wiejskie, wystawę zdjęć drewnianej zabudowy wsi Wola Rafałowska, wycieczkę dla mieszkańców do Kopalni Soli w Bochni, wystawę „Dawna sala lekcyjna” oraz przeprowadzono 3 lekcje muzealne, odbyła się dwudniową wizyta studyjna w Bieszczady, prezentacja obrzędów związanych z dożynkami i Świętami Bożego Narodzenia - zaprezentowano szopkę. Wydano książkę „Z mojej małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana” cz. 3, Zakupiono materiał i uszyto stroje dla zespołu ludowego, gabloty do Izby Tradycji, zmodernizowano kuchnię, pozyskano składaną podłogę do tańca.


4) W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych:

a) w 2017 r. Stowarzyszenie użyczyło osobowości prawnej grupie nieformalnej MŁODZI NIESPOKOJNI, która zrealizowała projekt „Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu!” W ramach projektu odbył się Rajd Pieszy „Szlakiem Wolańskich Przysiółków”, przebudowano boisko do piłki plażowej na placu Arena, młodzież prowadziła z dzieć mi zajęcia, odbył się Turniej Gminny w Piłce Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola.

b) w 2018 r. ponownie użyczyło osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. Uczestnicy projektu wzięli udział w: wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi i na baseny mineralne z leczniczą wodą siarkową do Solca Zdroju. Odbyło się spotkanie z autorem opracowania „Historia Wsi Wola Rafałowska w XIX wieku”. Braliśmy udział w Filharmonii Rzeszowskiej, w koncercie „Na Cygańską nutę”, w wykonaniu Teatru Operetki Kijowskiej. Zwiedziliśmy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Ulmów w Markowej, odbyły się warsztaty kulinarne „Nie smażone, a pieczone”.

5) W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

W roku 2016 Stowarzyszenie jako jeden z partnerów Rady Sołeckiej realizowało projekt „Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, a także z Urzędu Gminy Chmielnik. Celem tego projektu było kreowanie przedsiębiorczości, aktywności, rozwijanie tożsamości, budowanie wizerunku naszej wioski jako przedsiębiorczej, aktywnej, integrującej się i kulturowo bogatej.

Wykonano i zainstalowano na Placu „Arena” dużą mapę sołectwa z zaznaczonymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej i kulturotwórczej oraz wybudowano dwie oazy: oazę przedsiębiorczości i oazę kulturową, zorganizowano na Placu Arena Festyn Święto Przedsiębiorczości,

Stowarzyszenie „Nasza Wola” jest Organizacją Pożytku Publicznego co umożliwia nam pozyskiwania darowizny z tytułu 1% podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać KRS 0000307811. Przekazane pieniądze pomagają nam realizować cele statutowe, umożliwiły nam zabezpieczenie wkładów własnych przy realizacji opisanych projektów. Pozwoliły na dofinansowanie rehabilitacji chorych dzieci z naszej wsi. Środki przekazywane są zgodnie z życzeniem podatników.

Organizujemy również zbiórki publiczne dla osób potrzebujących: pogorzelców, chorych dzieci oraz zbiórkę na urządzanie Placu Arena.

 • Od 2008 r. bierzemy udział w Akcji „Nakrętka” – zebrane nakrętki przekazujemy do Hospicjum w Rzeszowie.

Dom Ludowy oraz Plac Arena w Woli Rafałowskiej to nasze dobro wspólne.

Stowarzyszenie od momentu powstania dąży do poprawy infrastruktury w obu tych miejscach. Wykonaliśmy społecznie szereg prac poprawiających ich funkcjonalność i estetykę:

 • dokonano powiększenia Świetlicy,
 • zagospodarowano kącik kuchenny w Świetlicy,
 • przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego przeprowadzono w 2012r. adaptację poddasza – utworzono i powiększono Izbę Tradycji, a w 2017 r. adaptację drugiej strony poddasza, powstała stała Galeria Obrazów,
 • zaadoptowano pomieszczenie na poddaszu, na kuchnię,
 • w piwnicy zaadaptowano pomieszczenie w na siłownię.

Chcemy, aby Dom Ludowy odzyskał rolę aktywnego ośrodka integracji i działalności kulturalno-oświatowej społeczności wiejskiej.

Plac Arena

Bardzo ważne jest, aby we wsi istniało zaplecze do organizacji festynów, dożynek i innych imprez plenerowych. Taką funkcję pełni Plac Arena. Plac ten jednak wymaga szeregu inwestycji - zadaszonej sceny, siłowni na świeżym powietrzu, zbudowania placu zabaw, grzybka grillowego. Wymaga także zamontowania ogrodzenia, urządzenia sanitarnego.

W 2015 r. dzięki dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie „Nasza Wola” z FIO, zbiórce publicznej prowadzonej przez nas pn. „Urządzamy Plac Arena” oraz darowizny od ks. Proboszcza w postaci żerdzi i społecznej pracy członków Stow. i Rady Sołeckiej udało się wybudować prowizoryczną scenę, podłogę do tańca. Kwoty uzyskane ze zbiórki publicznej pozwoliły na dofinansowanie składanej podłogi do tańca, zakupu piasku przy przebudowie boiska. Umożliwiły również zakup składanych stolików, przygotowanie placu oraz zakup i montaż blaszaka (pomieszczenia gospodarczego), malowanie blatów podłogi do tańca i dofinansowanie uroczystości tam organizowanych. Należy w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które tak bardzo angażowały się w przygotowywanie imprez plenerowych. Trzeba było dużo samozaparcia i siły, aby ułożyć podłogę, przykryć, a po imprezie zdemontować i zabezpieczyć. Mamy nadzieję, że wreszcie na Placu Arena stanie wiata taneczno-widowiskowa, na której w każdej chwili będzie można zorganizować imprezę. Jest to jedyna sprawa, której w tych 10 latach nie udało nam się dokonać, ale to nie zależało od nas.

Chcąc dobrze realizować cele statutowe członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i wyjazdach studyjnych podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje

Stowarzyszenie brało w III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  - „NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego. Zostało wyróżnione w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko”. Otrzymało statuetkę oraz vouchery o wartości tysiąca złotych.

Współpracujemy z mediami:

 • Od roku 2010 w Radio Rzeszów można było kilkakrotnie usłyszeć o działalności Stowarzyszenia w programach - Podkarpackie Pozarządowe oraz Okolice Kultury, Ślady Pegaza. Pani Bernadetta Szczypta, redaktor Polskiego Radia Rzeszów była częstym gościem w Izbie Tradycji, realizowała tu reportaże, które emitowane były na antenie.
 • Naszą Galerię w lutym odwiedziła ekipa TVP Rzeszów. Nagrany przez panią Annę Tomczyk materiał został wyemitowany na antenie telewizji regionalnej w dniu 23.02.2018 r., a 26 lutego został pokazany również na antenie ogólnopolskiej w Teleexpresie Extra. Został zatytułowany „Ze starych strychów do Izby Tradycji”.
 • Audycje radiowe o naszym Stowarzyszeniu oraz o oleodrukach można było usłyszeć w Katolickim Radio Via - 5 oraz 12 lipca 2018 r. w programach Podkarpacki przegląd kulturalny i Radiowa galeria malarstwa polskiego. Audycje opracowała pani redaktor Urszula Kluz przy współpracy pana Jacka Kawałka.
 • Współpracujemy z Pismem Samorządu Terytorialnego w Chmielniku, redakcją Kwartalnika Wieść Gminna. Systematycznie opisujemy swoją działalność, aby poinformować o niej mieszkańców naszej gminy.

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, instytucjami i firmami co pomaga nam w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Nie udało by się tego wszystkiego zrobić, bez zaangażowania członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

Za współpracę oraz wspieranie naszych wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć, tak potrzebnych w naszej miejscowości w imieniu Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.

Naszym życzeniem jest, aby w działaniach i organizowanych uroczystościach uczestniczyło coraz więcej mieszkańców. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszą działalnością znajdą się chętni, którzy zechcą do nas dołączyć. Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi i pracy dla dobra naszej „Małej Ojczyzny” Woli Rafałowskiej.

Danuta Szajna


Stowarzyszenie „Nasza Wola” życzypoprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART