zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Przebudowa dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Informacja dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane do kanalizacji gminnej
Informacja w sprawie programu usuwania azbestu
Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020
Inwestycje i remonty gminne w 2019 r.
Informacja dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane do kanalizacji gminnej

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia taryf, wzorów i wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenie ilości odprowadzanych ścieki począwszy od dnia 1.01.2020 roku będzie zróżnicowane w zależności od grupy odbiorców, i tak:

  1. dla odbiorców, którzy korzystają jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Normy te są uzależnione od ilości osób i wyposażenia nieruchomości.
  2. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz posiadają i korzystają z dodatkowego własnego ujęcie wody /studnia prywatna/ odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz dodatkowo w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego. Ilość odprowadzanych ścieków będzie stanowiła suma przyjętego ryczałtu i wskazania licznika.
  3. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2020 r., dla nieruchomości podłączonych do wodociągu gminnego dopuszcza się możliwość zamontowania zastępczego urządzenia pomiarowego na prywatnym ujęciu wody /wodomierz o parametrach zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi/ do ustalenia ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. Dopuszczenie możliwości odczytu takiego licznika może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku, uzyskaniu zgody i warunków technicznych montażu z UG Chmielnik oraz zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Dotychczas zamontowane wodomierze na prywatnych ujęciach wody nie mogą być uznane za urządzenie pomiarowe i ich wskazania nie będą uwzględniane do rozliczenia za odprowadzane ścieki.

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART