zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja w sprawie programu usuwania azbestu

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Chmielnik zakończyła realizację zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik” w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 47.573,99 zł. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą w dniu 4 września 2019 r. Nr 2259/2019/OZ/R/DA pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzymała dotację w wysokości 40 437,88 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 23 786,99 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 16 650,89 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki w kwocie 7 136,11 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zadanie zakończono 15 października 2019 roku. W wyniku ww. zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 71,006 Mg odpadów zawierających azbest, w tym 9,915 Mg pochodzących z demontażu i 61,091 Mg zebranych z pryzm. Wykonawcą zadania była firma Logistyka Odpadów Sp. z o. o. która zebrany odpad złożyła na składowisku odpadów w Dobrowie.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART