zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Przebudowa dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 22 listopada bieżącego roku została podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka km 0+284 – 1+185”. Jest to największa przebudowa dróg gminnych w historii naszego samorządu. Projekt przewiduje przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Zabratówka i Błędowa Tyczyńska na łącznym odcinku 3742 m. Obie drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny, który przecina cały obszar miejscowości Zabratówka i cześć miejscowości Błędowa Tyczyńska. W chwili obecnej w/w drogi są w złym stanie technicznym.

Zakres robót obejmuje: modernizację nawierzchni jezdni, lokalne poszerzenia jezdni, wykonanie mijanek, remont przepustów, przebudową skrzyżowań, wykonanie utwardzonych poboczy, remont zjazdów w granicach pasa drogowego oraz odmulenie i odcinkowe umocnienie przydrożnych rowów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego na najbardziej niebezpiecznych odcinkach (wysokie skarpy, przepusty) zostaną zamontowane bariery energochłonne i zostaną zamontowane nowe oznakowanie pionowe (nowe plany organizacji ruchu). Projektowana nawierzchnia bitumiczna (4 cm warstwa wiążąca, 4 cm warstwa ścieralna, geosiatka) zapewni trwałość i odporność na wody opadowe, a jednocześnie zwiększy jej nośność i komfort jazdy. Podniesienie nośności dróg pozwoli na ruch po nich pojazdów ciężarowych.

Gmina Chmielnik w celu wsparcia przedsięwzięcia złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek ten został wysoko oceniony w konkursie zorganizowanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, dzięki czemu na realizację zadania została pozyskana dotacja w wysokości 1 136 218,00 zł, która pokryje 70% kosztów robót budowlanych.

W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca inwestycji firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6. Wartość całego zadania ma wynieść 1 591 169,36 zł. Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia maja być zrealizowane do 14 sierpnia 2020 r.

Na koniec warto dodać, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych finansowana może być tylko przebudowa gminnych dróg publicznych, które spełniają określone parametry pasa drogowego. Dodatkowymi warunkami pozytywnej akceptacji wniosku o dofinasowanie jest min. usytuowanie przy drodze budynku użyteczności publicznej, połączenie z drogami wyższego rzędu (wojewódzkie, powiatowe), przebudowa obiektu mostowego. Niestety tylko niewielka cześć dróg gminnych publicznych spełnia w/w warunki, co ogranicza możliwość pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie naszego samorządu.

Marek Czarnota

 


 


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART