zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 Wieść Gminna Nr 4/2019
Wieść Gminna Nr 4/2019

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzień2019Nr 4/2019
Pierwsza strona
  

„Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty

Że jako mówi Wam wszystkim
Dawne odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie”

/Jan Kasprowicz/

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
w imieniu samorządu gminy Chmielnik
oraz własnym
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, błogosławieństwa
Bożej Dzieciny
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Niech Święta Bożego Narodzenia
i wigilijny wieczór
będą pełne radości i wzajemnej serdeczności,
a Nowy Rok będzie czasem wykorzystanych
szans, szczęścia i dostatku.

 


Chmielnik, Boże Narodzenie 2019 rok

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Przebudowa dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych str. 3
 • Informacja dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane
  do kanalizacji gminnej str. 4
 • Informacja w sprawie programu usuwania azbestu str. 4
 • Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi str. 4
 • Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 str. 6
 • Inwestycje i remonty gminne w 2019 r. str. 6

OŚWIATA I KULTURA

 • Integracyjne spotkanie dla rodziców str. 9
 • Projekt "Kresy" - Z wizytą na Ukrainie str. 9
 • Świat oczami podróżników str. 10
 • „TRÓJKA” pomaga i uczy pomagać innym str. 11
 • Kalendarium z życia SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej str. 12
 • Szkolne koło Caritas w Woli Rafałowskiej str. 13
 • Kocham Ojczyznę str. 14
 • Pracowity semestr w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce str. 15
 • Zlot szkół im. Orląt Lwowskich we Lwowie str. 16
 • Na urodzinach u MISIA str. 17
 • Świętowanie dnia niepodległości str. 18
 • Łamiąc się opłatkiem… str. 19

GOPS CHMIELNIK

 • Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych str. 20
 • Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego str. 20
 • Zespół interdyscyplinarny str. 21
 • Pomoc społeczna informacja str. 21

STOWARZYSZENIE

 • Pracowity czas w Stowarzyszeniu „Nasza Wola” str. 22

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • OSP Wola Rafałowska z nowym wyposażeniem str. 23
 • Zakup nowego samochodu strażackiego str. 24
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 4/2019

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2019 Grudzień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2019_4.pdf (2,2 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


 

Pliki do pobrania:
  Wieść Gminna Nr 4/2019

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART