zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

WSPIERAJ SENIORA
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego
Gdzie można otrzymać pomoc
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego

Informuje się, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 będzie można składać począwszy od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (poprzez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nasępi do dnia 30 czerwca 2021 roku. Następnie wnioski złożone w okresie od 1 maja 2021 do 31 maja 2021 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021 roku. Kolejno wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w okresie od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W sytuacji złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2021 do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 września 2021 roku. Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Informujemy, że przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenie zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tutejszy Organ.

Wypełniając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupełnieniem danych.

Przypominamy, że aby otrzymać informację o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail. Wówczas wnioskodawca otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informację można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Patrzyk Katarzyna


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART