zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

WSPIERAJ SENIORA
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego
Gdzie można otrzymać pomoc
WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "WSPIERAJ SENIORA" adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Koszt zakupu pokrywa Senior

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka Wytchnieniowa" oraz Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Celem Programu ,,Opieka Wytchnieniowa" jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Natomiast celem Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępne wsparcie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji orazkonieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby chętne do skorzystania
z ww. Programów proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku - tel. 17 22 96 603 do dnia 29 grudnia 2020 roku.

Elżbieta Korbecka


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART