zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

WSPIERAJ SENIORA
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego
Gdzie można otrzymać pomoc
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (MP z 2020 roku poz. 1031) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wynosić będzie 1 971,00 zł.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA O ZMIANACH W STANIE FAKTYCZNYM

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się oraz pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 5,6% w stosunku rocznym).

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART